Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
MWG 91.60 85.70 79.80 85.80 29,160 85.90 7,650 86 15,010 86.10 61,320 0.40 86.10 17,660 86.20 42,950 86.30 49,900 717,740 85.70 86.30 85.30
DGW 25.55 23.90 22.25 23.65 28,200 23.70 23,400 23.80 21,890 23.90 33,000 0 23.90 4,760 23.95 790 24 19,490 700,010 23.90 24.20 23.60 15,000
PNJ 104 97.20 90.40 96.50 16,550 96.60 17,230 96.70 5,390 96.70 10,260 -0.50 96.80 100 96.90 3,900 97 9,250 280,730 97.30 97.30 96.70
HDC 15.40 14.40 13.40 14.20 14,000 14.30 21,000 14.35 3,900 14.45 980 0.05 14.45 6,860 14.50 4,520 14.55 10,350 107,940 14.30 14.55 14.30
PET 9.20 8.60 8 8.54 330 8.55 1,450 8.60 130 8.62 5,000 0.02 8.62 1,020 8.63 2,440 8.64 14,000 104,080 8.64 8.68 8.55 10,000 40,000
GIL 44.15 41.30 38.45 40.40 60 40.50 1,860 40.60 1,000 40.85 500 -0.45 40.85 610 40.90 3,080 41 15,540 35,970 40.80 41 40.50
HTT 1.81 1.70 1.59 1.67 18,910 1.68 14,080 1.69 150 1.68 50 -0.02 1.71 2,000 1.72 13,000 1.73 2,200 35,180 1.70 1.73 1.68
SMC 16.90 15.80 14.70 14.75 6,100 15 3,980 15.50 10 15.70 -0.10 15.70 10,040 15.80 70 15.90 3,850 19,560 15.50 15.70 15
TNA 12.80 12 11.20 11.70 8,000 11.80 5,000 11.90 2,000 12 10 0 12 940 12.10 50 12.15 2,680 5,030 11.90 12.15 11.90 20
SVC 47.05 44 40.95 43.20 1,000 43.30 100 43.50 20 45.20 10 1.20 45.20 10 45.30 50 45.40 10 4,240 43.50 45.20 43 1,100 4,200
CCI 13.15 12.30 11.45 11.80 50 11.90 50 12 10 12.30 0 12.30 590 12.50 500 13 1,620 210 12.25 12.30 12.25 20
BTT 36.15 33.80 31.45 33.05 40 34 3,000 34.05 30 33.55 -0.25 40 33.55 33.55 33.55
CMV 18.70 17.50 16.30 18 0.50 18 980 20 18 18 18
HLG 10.10 9.45 8.79 9.40 -0.05 9.40 7,510 9.43 1,070 9.44 1,000 10 9.40 9.40 9.40 10
PIT 5.56 5.20 4.84 4.84 1,000 5.20 1,210 5.20 0 5.50 300
SMA 12.80 12 11.20 11.60 960 11.70 300 12 600 12 0 12.80 10
VHG 0.47 0.47 0.47

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.