Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 25/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 960.13 ( -2.72    -0.28% )
KL: 164,347,956   GT: 0 (tỷ)
HNX 104.15 ( -0.63    -0.60% )
KL: 38,371,300   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.20 ( 0.05    0.09% )
KL: 6,371,500   GT: 0 (tỷ)
VN30 868.50 ( -0.44    -0.05% )
KL: 38,482,520   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: VPH (5.50)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
ANV 28.05 26.25 24.45 26.35 10,050 26.40 17,650 26.45 4,930 26.45 34,220 0.20 26.50 13,500 26.55 2,400 26.60 8,380 391,920 26.25 26.70 26.25 2,860
HVG 3.28 3.07 2.86 2.96 13,130 2.97 30,740 2.98 60,390 2.99 2,320 -0.08 2.99 4,470 3 3,020 3.01 15,080 183,510 3.03 3.12 2.97
VHC 93.80 87.70 81.60 85.70 100 85.80 1,250 86 1,960 86 3,520 -1.70 86.10 5,960 86.30 580 86.70 1,030 81,400 87.70 88 85.90 2,600 9,350
FMC 30.60 28.60 26.60 28.50 1,190 28.55 80 28.60 10 28.70 2,500 0.10 28.70 10,260 28.75 3,160 28.80 2,000 26,700 28.70 28.75 28.50 16,000
CMX 23.40 21.90 20.40 21.50 50 21.55 100 21.60 2,200 21.70 2,200 -0.20 21.70 250 22 1,290 22.10 1,000 19,010 22 22 21.60
TS4 7.10 6.64 6.18 6.40 1,540 6.41 880 6.42 500 6.50 4,800 -0.14 6.50 1,400 6.58 310 6.59 1,990 9,890 6.44 6.59 6.42
ACL 39.05 36.50 33.95 36.10 1,490 36.20 580 36.30 500 36.40 30 -0.10 36.40 900 36.50 1,000 36.80 4,750 6,840 36.50 37.40 36.10
AAM 11.85 11.10 10.35 11.10 1,100 11.20 2,000 11.30 410 11.85 0.75 11.70 2,090 11.85 1,770 930 11.20 11.85 11.10
ABT 41.70 39 36.30 38 1,010 38.20 270 38.50 360 39 0 39.50 10 39.95 10 40 30
AGF 3.57 3.34 3.11 3.34 0
DAT 16.30 16 14.20 14.40 10 16 0 16.30 20

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.