Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 16/06/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 953.61 ( 3.53    0.37% )
KL: 155,879,414   GT: 0 (tỷ)
HNX 103.46 ( -0.04    -0.04% )
KL: 47,865,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.04 ( 0.07    0.13% )
KL: 10,998,000   GT: 0 (tỷ)
VN30 861.65 ( 1.97    0.23% )
KL: 34,401,390   GT: 0 (tỷ)
Cổ Tức, Ngày giao dịch không hưởng quyền: CTF (20.90)    
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
CTI 25.10 23.50 21.90 23.30 1,540 23.35 1,010 23.40 1,130 23.50 27,020 0 23.50 7,240 23.60 2,000 23.65 1,610 385,150 23.40 23.75 23
VGC 21.45 20.05 18.65 20 62,550 20.05 22,100 20.10 4,920 20.10 41,180 0.05 20.15 6,650 20.20 34,400 20.30 11,860 313,190 20.10 20.40 20 13,510 5,800
DIC 3.11 2.91 2.71 2.83 6,100 2.85 1,000 2.86 500 2.95 1,000 0.04 2.95 8,330 3 17,940 3.11 10,210 128,100 2.91 2.95 2.90
HT1 16.85 15.75 14.65 15.60 3,700 15.70 5,080 15.75 5,000 15.85 5,890 0.10 15.85 3,990 15.90 8,930 15.95 9,950 65,160 15.70 15.95 15.50 6,780
CVT 19.65 18.40 17.15 18.25 1,100 18.30 4,650 18.35 4,300 18.40 100 0 18.40 310 18.45 2,010 18.50 3,200 30,710 18.40 18.40 18.35
NNC 56.60 52.90 49.20 51.50 500 51.80 20 52.10 8,130 52.50 -0.40 52.60 1,180 52.90 640 53 1,290 2,000 52 52.50 52 500
HVX 2.92 2.73 2.54 2.55 10 2.55 -0.18 1,990 2.55 2.55 2.55
DHA 37.85 35.40 32.95 34.20 710 34.25 840 34.30 120 35.50 500 0.10 35 6,310 35.70 90 35.80 300 690 34.20 35.70 34.15 10
TCR 2.12 1.99 1.86 1.86 -0.13 1.86 100 1.98 1,000 1.99 16,850 100 1.86 1.86 1.86
ACC 22.25 20.80 19.35 19.35 800 19.40 300 19.50 50 20.70 -0.10 20.50 500 20.65 150 20.70 70 50 20.80 20.80 19.40 30 10
DXV 3.21 3 2.79 2.80 5,570 2.92 200 3.12 10 0.12 3.12 70 3.13 5,100 3.15 5,000 10 3.12 3.12 3.12

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.