Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HOSE & HNX # 17/02/2019

Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Tất Cả HOSE HNX UPCOM                  Xem theo Nhóm Ngành Danh Mục Cá Nhân Ảnh Hưởng Nhóm Ngành Bảng điện mở rộng
VNINDEX 950.89 ( -1.45    -0.15% )
KL: 160,688,831   GT: 0 (tỷ)
HNX 106.11 ( -0.01    -0.01% )
KL: 61,655,400   GT: 0 (tỷ)
UPCOM 55.24 ( -0.15    -0.27% )
KL: 13,510,200   GT: 0 (tỷ)
VN30 897.74 ( -2.38    -0.26% )
KL: 50,970,670   GT: 0 (tỷ)
MãCK Giá
Trần
Giá
TC
Giá
Sàn
Dư Mua Giá
Khớp
KL
Khớp
+/- Dư Bán Khối Lượng
 
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
CTI 28.35 26.50 24.65 26 17,300 26.05 10 26.10 3,500 26.20 18,000 -0.30 26.20 29,680 26.25 5,480 26.30 10,500 1,514,390 26.50 26.75 25.80 4,100 50,000
HT1 16.30 15.25 14.20 15.65 5,410 15.70 33,870 15.75 10,320 15.80 16,120 0.55 15.80 64,830 15.90 14,930 15.95 18,610 643,030 15.30 16 15.25 3,600
CVT 24.15 22.60 21.05 22.45 1,710 22.50 16,490 22.55 28,340 22.55 46,500 -0.05 22.60 1,000 22.80 5,010 22.85 4,000 508,050 22.70 23.30 22.40 2,000 780
NNC 55.60 52 48.40 51.50 2,590 51.60 850 51.70 1,600 51.70 550 -0.30 51.80 300 51.90 5,720 52 28,730 24,480 52 52 51.70 950 80
DIC 3.46 3.24 3.02 3.10 2,500 3.11 1,300 3.12 3,600 3.20 590 -0.04 3.20 18,600 3.23 1,000 3.24 19,570 3,040 3.20 3.20 3.19 2,570
ACC 23.50 22 20.50 20.95 1,100 21 530 21 20 -1 21.10 580 21.50 50 21.80 100 590 22 22 21 40
TCR 2.62 2.45 2.28 2.59 0.14 2.59 1,660 2.60 2,650 2.62 91,540 220 2.45 2.62 2.45
DHA 35.30 33 30.70 32.20 2,700 32.50 20 33 2,000 33.45 20 0.45 33.45 1,870 33.50 2,000 33.60 1,090 190 34.45 34.45 33.05 20 10
DXV 3.67 3.43 3.19 3.20 100 3.21 100 3.22 20 3.67 40 0.24 3.67 240 60 3.19 3.67 3.19
HVX 4.28 4 3.72 4 0 3.90 190 4 200 4.20 10

Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây  |  ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG  |  ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU  |  * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền

Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện.

Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.