CTCP Tập đoàn Đất Xanh (dxg)

13.50
-0.35
(-2.53%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - DXG

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành khác 02/02/2024
02/02/2024
Phát hành thêm: 9,000,000

DXG: 2.2.2024, niêm yết bổ sung 9.000.000 cp (01/02/2024 00:00)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 720.703.435 cp (30/01/2024 00:00)
Phát hành hiện hữu 14/12/2023
01/03/2024
6/1
(giá: 12,000)
Phát hành thêm: 101,671,919
Cổ phiếu sau phát hành: 711,703,435

01/03/2024 00:00 DXG: 4.3.2024, niêm yết bổ sung 101.671.919 cp
06/02/2024 00:00 DXG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
30/01/2024 00:00 DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 720.703.435 cp
Phát hành khác 29/11/2022
29/11/2022
Phát hành thêm: 2,502,126

DXG: 29.11.2022, niêm yết bổ sung 2.502.126 cp (25/11/2022 17:44)
DXG: Đã phát hành 2.502.126 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (30/09/2022 18:04)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 610.031.516 cp (30/09/2022 18:04)
Phát hành khác 26/04/2022
26/04/2022
Phát hành thêm: 7,000,000

DXG: 26.4.2022, niêm yết bổ sung 7.000.000 cp (25/04/2022 09:30)
DXG: Đã phát hành 7.000.000 cp ESOP (22/03/2022 10:39)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 607.529.390 cp (22/03/2022 10:38)
Phát hành khác 14/03/2022
14/03/2022
Phát hành thêm: 4,503,828

DXG: Đã phát hành 4.503.828 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (14/03/2022 10:57)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 600.529.390 cp (14/03/2022 10:55)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 09/09/2021
03/11/2021
100/15
Phát hành thêm: 77,743,077 (4696)
Cổ phiếu sau phát hành: 596,025,562

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

DXG: 3.11.2021, niêm yết bổ sung 77.738.381 cp (02/11/2021 14:51)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 596.025.562 cp (21/09/2021 13:46)
Mua cổ phiếu quỹ 21/08/2020
21/08/2020
KL cổ phiếu quỹ mua: 509,111

DXG: Đã mua lại 509.111 cp làm cp quỹ (21/08/2020 07:36)
Tong cp quy: 1,747,486

DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 518.287.181 cp (21/08/2020 07:36)
Mua cổ phiếu quỹ 03/01/2020
03/01/2020
KL cổ phiếu quỹ mua: 988,319

DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 518.796.292 cp (03/01/2020 16:12)
DXG: Đã mua lại 988.319 cp làm cp quỹ (03/01/2020 16:12)
Tong cp quy sau: 1,238,375
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 13/08/2019
26/09/2019
100/22
Phát hành thêm: 76,960,698
Cổ phiếu sau phát hành: 426,782,054

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:22
Phát hành hiện hữu 13/08/2019
26/09/2019
4/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 87,455,339 (452782)
Cổ phiếu sau phát hành: 513,784,611

Khối lượng dự kiến phát hành: 87,455,339, Tỷ lệ: 4/1, Giá phát hành: 10000 VND

DXG: Đã phát hành 169.963.255 cp (26/09/2019 17:07)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 519.784.611 cp (26/09/2019 17:05)
Phát hành khác 13/08/2019
26/09/2019
Phát hành thêm: 6,000,000

Phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP
Phát hành khác 04/10/2018
04/10/2018
Phát hành thêm: 7,500,000

DXG: Giao dịch 7.500.000 cp niêm yết bổ sung (04/10/2018 17:01)
DXG: 5.10.2018, niêm yết bổ sung 7.000.000 cp (04/10/2018 00:00)
Chủ tịch Đất Xanh Group vừa mua số cổ phiếu ESOP trị giá gần trăm tỷ đồng (20/09/2018 16:11)

DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 349.821.356 cp (17/09/2018 16:02)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 22/05/2018
27/06/2018
100/13
Phát hành thêm: 39,382,542 (3816)
Cổ phiếu sau phát hành: 342,321,356

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) như sau:--

DXG: 27.6.2018, giao dịch 39.378.726 cp niêm yết bổ sung (22/06/2018 16:26)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 342,321,356 cp
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 31/10/2017
01/12/2017
20/1
Phát hành thêm: 14,283,065 (1738)
Cổ phiếu sau phát hành: 299,942,630

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã CK: DXG) như sau:DXG: Thông báo giao dịch 17.281.327 cp (01/12/2017 09:29)
DXG: 28.11.2017, niêm yết bổ sung 17.281.327 cp (27/11/2017 09:24)
DXG: Đã phát hành 17.281.327 cp ESOP và cp tạm ứng cổ tức (13/11/2017 11:28)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 302.942.630 cp (13/11/2017 11:27)

DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 302.942.630 cp (13/11/2017 11:27)
Phát hành khác 31/10/2017
01/12/2017
Phát hành thêm: 3,000,000

3.000.000 ESOP
Cổ tức bằng tiền 15/05/2017
29/06/2017
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã CK: DXG) như sau:

Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 15/05/2017
08/06/2017
100/13
Phát hành thêm: 32,863,872 (1581)
Cổ phiếu sau phát hành: 285,661,303

Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 13%

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và tiền mặt của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã CK: DXG) như sau:DXG: 8.6.2017, niêm yết bổ sung 32.862.291 cp (07/06/2017 10:21)
DXG: Đã phát hành 32.862.291 cp trả cổ tức (29/05/2017 10:33)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 285.661.303 cp (29/05/2017 10:29)
Mua cổ phiếu quỹ 13/04/2017
13/04/2017
KL cổ phiếu quỹ mua: 192,056

DXG: Đã mua 192.056 cp làm cp quỹ

Tong cong 250.056 cp quy

DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 252.799.012 cp (14/04/2017 13:57)
Phát hành hiện hữu 05/10/2016
30/11/2016
1/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 117,205,570
Cổ phiếu sau phát hành: 252,991,068

Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 1:1. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2016
Ngày nộp tiền: 13/10/2016-02/11/2016

--

DXG: 30/11/2016, niêm yết 135.785.498 cp (28/11/2016 13:54)
DXG: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 252.991.068 cp (15/11/2016 17:20)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 05/10/2016
30/11/2016
20/3
Phát hành thêm: 17,580,836 (-999092)
Cổ phiếu sau phát hành: 135,785,498

DXG: 5.10.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 20:3), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) (28/09/2016 00:00)
Phát hành khác 02/11/2015
02/11/2015
Phát hành thêm: 400,000

DXG: 2.11.2015, niêm yết bổ sung 400.000 cổ phiếu (29/10/2015 17:21)
DXG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 117.205.570 cp (29/10/2015 16:56)
DXG: Đã phát hành 400.000 cp ESOP (12/10/2015 16:33)
Mua cổ phiếu quỹ 01/11/2015
01/11/2015
KL cổ phiếu quỹ mua: 58,000

mua 58000 cp quy???
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 25/06/2015
20/07/2015
10/1
Phát hành thêm: 10,624,547 (6446)
Cổ phiếu sau phát hành: 116,863,570

Trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2015
--

DXG: 20.7.2015, niêm yết bổ sung 10.618.101 cp (17/07/2015 00:00)
Phát hành khác 20/04/2015
20/04/2015
Phát hành thêm: 300,000

DXG: 20.4.2015, niêm yết bổ sung 300.000 cổ phiếu
Ngày 16/04/2015, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 131/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã CK: DXG) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 105.945.469 cổ phiếu (Một trăm lẻ năm triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi chín cổ phiếu).
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 300.000 cổ phiếu (Ba trăm ngàn cổ phiếu).
- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 106.245.469 cổ phiếu (Một trăm lẻ sáu triệu hai trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.062.454.690.000 đồng (Một ngàn không trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/04/2015
- Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2014.


HSX
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 04/03/2015
02/04/2015
100/7
Phát hành thêm: 5,250,000 (4531)
Cổ phiếu sau phát hành: 80,245,469

Trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:7
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015
--

DXG: 2.4.2015, niêm yết bổ sung 5.245.469 cổ phiếu (31/03/2015 00:00)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 105.945.469 cổ phiếu (Một trăm lẻ năm triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi chín cổ phiếu)
Phát hành khác 04/03/2015
02/04/2015
Phát hành thêm: 25,700,000

DXG: Niêm yết bổ sung 25.700.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 100.700.000 cổ phiếu (Một trăm triệu bảy trăm ngàn cổ phiếu)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/01/2015

- Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2014.
Phát hành hiện hữu 11/12/2013
06/03/2014
5/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 10,559,936
Cổ phiếu sau phát hành: 63,359,617

Thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5:1 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2013
Ngày nộp tiền: 24/12/2013-27/01/2014
---

DXG: 6.3, giao dịch 22.200.319 cp thay đổi niêm yết
Phát hành chiến lược 11/12/2013
06/03/2014
Phát hành thêm: 11,640,383

Chào bán đối tác chiến lược 11.640.383 cổ phiếu
Phát hành khác 21/10/2013
21/10/2013
Phát hành thêm: 300,000

DXG: 21/10, giao dịch 300.000 cổ phiếu phát hành thêm
Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 27/09/2013

Đây là số cổ phiếu phát hành để thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/04/2013
06/06/2013
5/1
Phát hành thêm: 8,400,000
Cổ phiếu sau phát hành: 50,400,000

Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2013
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/04/2013
06/06/2013
20/1
Phát hành thêm: 2,100,000 (319)
Cổ phiếu sau phát hành: 52,499,681

Thuong co phieu ty le 20/1
----------
DXG: 6/6, giao dịch 10.499.681 cổ phiếu phát hành thêm (30/05/2013 16:02)
Phát hành khác 17/01/2013
17/01/2013
Phát hành thêm: 10,000,000

DXG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu
Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 17/01/2013

Ngày 15/01/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 10/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã CK: DXG) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 17/01/2013
Phát hành hiện hữu 12/09/2011
16/01/2012
16/10
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 10,000,000
Cổ phiếu sau phát hành: 26,000,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 16:10 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2011
Ngày nộp tiền: 26/09/2011-21/10/2011
Phát hành chiến lược 12/09/2011
16/01/2012
Phát hành thêm: 5,200,000

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (MCK: DXG) vừa thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Tổng số cổ phần chào bán là 16.000.000CP trong đó phân phối cho cổ đông hiện hữu 10 triệu CP, cho các nhà đầu tư bên ngoài 5,2 triệu CP, CBCNV là 0,8 triệu CP.

-----------


DXG: 16/1 - Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu phát hành thêm
Phát hành nội bộ 12/09/2011
16/01/2012
Phát hành thêm: 800,000

CBCNV là 0,8 triệu CP.
Cổ tức bằng tiền 27/06/2011
30/08/2011
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2011
Cổ tức bằng tiền 05/07/2010
22/07/2010
35%
3500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt 3.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2010
Phát hành hiện hữu 05/07/2010
18/11/2010
1/0.95
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 7,600,000
Cổ phiếu sau phát hành: 15,600,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 1:0.95 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2010
Ngày nộp tiền: 16/07/2010-12/08/2010
-----------------------------------------

DXG: 18/11 - Giao dịch 8 triệu cổ phiếu phát hành thêm
Phát hành nội bộ 05/07/2010
18/11/2010
Phát hành thêm: 400,000

Phát hành 400,000 cp cho nhân viên
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc