CTCP Tập đoàn Hà Đô (hdg)

33.80
0.85
(2.58%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - HDG

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 04/07/2023
17/08/2023
100/25
Phát hành thêm: 61,151,645 (1382)

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

17/08/2023 00:00 HDG: 18.8.2023, niêm yết bổ sung 61.150.943 cp
11/07/2023 00:00 HDG: Đã phát hành 61.150.943 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
11/07/2023 00:00 HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 305.756.841 cp
Cổ phiếu thưởng 06/07/2022
14/07/2022
100/20
Phát hành thêm: 40,767,763

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

HDG: Đã phát hành 40.767.763 cổ phiếu để trả cổ tức (14/07/2022 10:52)
HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 244.605.898 cp (13/07/2022 13:20)
Cổ tức bằng tiền 17/03/2022
20/04/2022
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 14/03/2022
14/03/2022
Phát hành thêm: 7,481,400

HDG: 14.3.2022, niêm yết bổ sung 7.481.400 cp (11/03/2022 11:06)
HDG: Đã phát hành 7.481.400 cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền (10/02/2022 14:59)

HDG121001: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành là 203.838.815 CP (14/02/2022 17:07)
Cổ phiếu thưởng 21/12/2021
24/01/2022
100/20
Phát hành thêm: 32,726,344 (647)

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

24/01/2022 ## HDG: 25.1.2022, niêm yết bổ sung 32.725.697 cp
27/01/2022 ## HDG: 11.2.2022, giao dịch 32.725.697 cp niêm yết bổ sung
28/12/2021 ## HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 196.357.415 cp
Phát hành khác 15/09/2021
15/09/2021
Phát hành thêm: 9,356,700

HDG: 15.9.2021, giao dịch 9.356.70 cp niêm yết bổ sung (07/09/2021 11:06)
HDG: 31.8.2021, niêm yết bổ sung 9.356.700 cp (30/08/2021 13:00)
HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 163.631.718 cp (06/07/2021 17:37)
Cổ tức bằng tiền 25/01/2021
10/03/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 15/06/2020
22/06/2020
100/30
Phát hành thêm: 35,604,387 (10658)

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

22/06/2020 ## HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 154.242.391 cp
22/06/2020 ## HDG: Đã phát hành 35.593.729 cổ phiếu để trả cổ tức
Cổ tức bằng tiền 26/12/2019
13/01/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 11/06/2019
12/07/2019
100/25
Phát hành thêm: 23,738,009 (8756)

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

HDG: 12.7.2019, niêm yết bổ sung 23.729.253 cp (10/07/2019 17:37)
HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 118.648.662 cp (27/06/2019 17:00)
Cổ tức bằng tiền 24/12/2018
08/01/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 07/08/2018
24/10/2018
100/15
Phát hành thêm: 11,395,212

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Phát hành hiện hữu 07/08/2018
24/10/2018
100/10
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 7,596,808 (8064)

Khối lượng dự kiến phát hành: 7,593,591, Tỷ lệ: 100/10, Giá phát hành: 10000 VND
Cổ tức bằng tiền 27/02/2018
09/03/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) như sau:

Cổ tức bằng tiền 24/03/2017
03/04/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2016. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017
Cổ tức bằng tiền 19/08/2016
31/08/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016
Cổ phiếu thưởng 19/08/2016
28/09/2016
10/1
Phát hành thêm: 6,906,342 (1686)

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016

HDG: 10.10.2016, giao dịch 6.904.656 cp niêm yết bổ sung (04/10/2016 09:38)
HDG: 28.9.2016, niêm yết bổ sung 6.904.656 cp (27/09/2016 11:13)
Phát hành khác 11/04/2016
11/04/2016
Phát hành thêm: 651,540

HDG: 11.4.2016, niêm yết bổ sung 651.540 cổ phiếu (08/04/2016 10:38)
HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 69.062.568 cp (16/03/2016 15:29)
HDG: Đã phát hành 651.540 cp ESOP (25/02/2016 15:09)
Cổ phiếu thưởng 16/11/2015
01/12/2015
100/5
Phát hành thêm: 3,257,710 (31)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:5
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015

--


HDG: 16.12.2015, niêm yết bổ sung 3.257.679 cổ phiếu (15/12/2015 09:42)
Cổ phiếu thưởng 08/07/2014
04/09/2014
100/17
Phát hành thêm: 9,466,858 (52)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:17
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2014
----
HDG: 4.9.2014, niêm yết bổ sung 9.466.806 cp (29/08/2014 15:55)
Cổ tức bằng tiền 27/12/2013
13/01/2014
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2013
Cổ phiếu thưởng 06/06/2013
04/09/2013
10/1
Phát hành thêm: 5,062,492 (15)

Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2013
-------------
HDG: 16/9, giao dịch 5.062.477 cổ phiếu thưởng
Ngày niêm yết có hiệu lực : 04/09/2013
Ngày chính thức giao dịch : 16/09/2013
Cổ tức bằng tiền 21/02/2013
20/03/2013
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013
Cổ phiếu thưởng 18/07/2012
01/10/2012
4/1
Phát hành thêm: 10,124,987 (13)

Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2012
------------
HDG: 1/10 - Giao dịch 10.124.974 cổ phiếu phát hành thêm
Cổ tức bằng tiền 23/12/2011
12/01/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2011
Cổ tức bằng tiền 27/04/2011
12/05/2011
5%
500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011
Cổ phiếu thưởng 27/04/2011
08/07/2011
1/1
Phát hành thêm: 20,250,000 (52)

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011
------------
HDG: 8/7 - Giao dịch 20.249.948 cổ phiếu phát hành thêm (01/07/2011 16:33)
Cổ tức bằng tiền 12/01/2011
28/01/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2011
Cổ tức bằng tiền 12/04/2010
06/05/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2010
Cổ phiếu thưởng 12/04/2010
26/05/2010
2/1
Phát hành thêm: 6,750,000

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2010
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc