Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (kbc)

31.60
0.60
(1.94%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - KBC

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 21/06/2022
22/07/2022
3/1
Phát hành thêm: 191,903,722 (10130)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1

KBC: 22.7.2022, niêm yết bổ sung 191.893.592 cp (20/07/2022 17:59)
KBC121020: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết vào báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (28/06/2022 16:03)
KBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 767.604.759 cp (28/06/2022 13:27)
Mua cổ phiếu quỹ 28/01/2022
28/01/2022
KL cổ phiếu quỹ mua: -5,950,655

KBC: Giao dịch bán cổ phiếu quỹ
Phát hành khác 27/10/2021
27/10/2021
Phát hành thêm: 100,000,000

KBC: 27.10.2021, niêm yết bổ sung 100.000.000 cp (26/10/2021 10:56)
KBC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 569.760.189 cp (06/10/2021 15:50)
Cổ tức bằng tiền 24/10/2019
29/11/2019
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 12/07/2019
15/08/2019
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Phát hành khác 11/03/2015
11/03/2015
Phát hành thêm: 80,000,000

KBC: 11.3.2015, niêm yết bổ sung 80.000.000 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 475.711.167 cổ phiếu ( Bốn trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười một ngàn một trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 4.757.111.670.000 đồng ( Bốn ngàn bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm mười một triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/03/2015
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.
Phát hành khác 10/04/2014
10/04/2014
Phát hành thêm: 100,000,000

Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP xin trân trọng công bố thông tin
về Kết quả chào bán riêng lẻ 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ số 0411/2013/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2013 đã được UBCK Nhà Nước
chấp thuận tại công văn số 1419/UBCK – QLPH ngày 10/4/2014.
Cổ phiếu thưởng 28/06/2010
27/07/2010
5/1
Phát hành thêm: 38,634,735 (1)

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1
+ Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến: 38.634.735 cổ phiếu

KBC: 19/8-Chính thức giao dịch 96.586.837 cp phát hành thêm (HOSE)
Cổ phiếu thưởng 28/06/2010
27/07/2010
10/3
Phát hành thêm: 57,952,103

Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3
+ Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức dự kiến: 57.952.103 cổ phiếu
Mua cổ phiếu quỹ 25/10/2009
25/10/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,950,000

KBC: Đã mua thêm 1,95 triệu cổ phiếu quỹ
Lượng cổ phiếu trên chỉ bằng 1/3 so với lượng đăng ký ban đầu là 6 triệu cổ phiếu.

Trong thời gian từ 25/8-25/10, Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) đã mua lại 1,95 triệu cổ phiếu KBC làm cổ phiếu quỹ.

Cùng với hơn 4 triệu cổ phiếu quỹ đầu, hiện KBC có tất cả 5.950.655 cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 08/05/2009
13/07/2009
10/3
Phát hành thêm: 39,024,704 (-157)

KBC: 12/5-Chốt DS thưởng cp tỷ lệ 10:3 và trả cổ tức năm 2008 bằng cp tỷ lệ 10:2

04:53 PM KBC: 13/7-Chính thức giao dịch 65.041.330 cp niêm yết bổ sung (HNX)
Cổ phiếu thưởng 08/05/2009
13/07/2009
10/2
Phát hành thêm: 26,016,469

KBC: 12/5-Chốt DS thưởng cp tỷ lệ 10:3 và trả cổ tức năm 2008 bằng cp tỷ lệ 10:2
Cổ phiếu thưởng 18/06/2008
18/08/2008
100/43
Phát hành thêm: 37,290,178 (-328)

Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 43%
06:18 PM KBC: 18/8-Chính thức giao dịch 43.361.000 cổ phiếu phát hành thêm (HASTC)
Cổ phiếu thưởng 18/06/2008
18/08/2008
100/7
Phát hành thêm: 6,070,494

Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 7%
Phát hành khác 22/05/2008
11/06/2008
Phát hành thêm: 2,722,000

04:56 PM KBC: 11/6-Chính thức giao dịch 2.722.000 cổ phiếu phát hành thêm (HASTC)
Mua cổ phiếu quỹ 18/12/2007
18/12/2007
KL cổ phiếu quỹ mua: 4,000,655

Cùng với hơn 4 triệu cổ phiếu quỹ đầu, hiện KBC có tất cả 5.950.655 cổ phiếu, tương đương 2,99% tổng lượng cổ phiếu đã phát hành?
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc