CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (kdh)

36.95
0.35
(0.96%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - KDH

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 03/10/2023
26/10/2023
100/10
Phát hành thêm: 71,683,000 (-10798976)

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

26/10/2023 00:00 KDH: 27.10.2023, niêm yết bổ sung 82.481.976 cp
11/10/2023 00:00 KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 799.311.971 cp
Cổ phiếu thưởng 04/07/2022
29/07/2022
100/10
Phát hành thêm: 64,293,707 (781)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

64,292,926

29/07/2022 10:44 KDH: Giao dịch 73.892.926 cp niêm yết bổ sung
21/07/2022 17:24 KDH: Đính chính báo cáo kết quả đợt phát hành cp để trả cổ tức và kết quả phát hành ESOP
18/07/2022 17:58 KDH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kết quả phát hành ESOP
18/07/2022 17:57 KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 716.829.995 cp
Phát hành khác 04/07/2022
29/07/2022
Phát hành thêm: 9,600,000

9600000 ESOP

KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 716.829.995 cp (18/07/2022 17:57)
Mua cổ phiếu quỹ 28/09/2021
28/09/2021
KL cổ phiếu quỹ mua: -19,850,640

KDH: Đã bán 19.850.640 cổ phiếu quỹ (28/09/2021 15:37)
KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 642.937.069 cp (28/09/2021 15:38)
Cổ phiếu thưởng 11/06/2021
30/06/2021
100/10
Phát hành thêm: 55,880,658 (808)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

30/06/2021 ## KDH: 1.7.20201, niêm yết bổ sung 64.279.850 cp
21/06/2021 ## KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 623.086.429 cp

- 21/06/2021: Phát hành cho CBCNV 8,400,000
Phát hành khác 11/06/2021
30/06/2021
Phát hành thêm: 8,400,000

- 21/06/2021: Phát hành cho CBCNV 8,400,000
Cổ tức bằng tiền 19/08/2020
03/09/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 19/08/2020
10/09/2020
100/5
Phát hành thêm: 26,228,923 (813)

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

KDH: 10.9.2020, niêm yết bổ sung 34.228.110 cp (08/09/2020 17:49)
KDH: Giao dịch 578.657.219 cp niêm yết bổ sung (08/09/2020 17:49)
Phát hành khác 19/08/2020
10/09/2020
Phát hành thêm: 8,000,000

Khang Điền (KDH) thông qua phương án phát hành 26 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 8 triệu cổ phiếu ESOP (20/07/2020 09:10)

KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 558.806.579 cp (27/08/2020 16:30)
Mua cổ phiếu quỹ 15/05/2020
15/05/2020
KL cổ phiếu quỹ mua: 19,850,640

KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 524.578.469 cp (15/05/2020 17:28)
KDH: Đã mua lại 19.850.640 cp làm cp quỹ (15/05/2020 17:28)
Phát hành khác 18/07/2019
18/07/2019
Phát hành thêm: 6,200,000

KDH: 18.7.2019, niêm yết bổ sung 6.200.000 cp (17/07/2019 09:45)
KDH: 3.7.2020, giao dịch 6.200.000 cp niêm yết bổ sung (17/07/2019 09:44)
KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 544.429.109 cp (03/07/2019 09:28)
Cổ tức bằng tiền 11/06/2019
26/06/2019
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 11/06/2019
01/07/2019
100/25
Phát hành thêm: 103,505,838

- 11/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
   Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
   Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Cổ phiếu thưởng 11/06/2019
01/07/2019
100/5
Phát hành thêm: 20,701,168 (1250)

KDH: Đã phát hành 20.700.484 cp trả cổ tức, 103.505.272 cp thưởng (17/06/2019 16:55)

KDH: 1.7.2019, niêm yết bổ sung 124.205.756 cp (28/06/2019 11:20)

KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 538.229.109 cp (17/06/2019 16:57)
Phát hành khác 14/10/2018
14/10/2018
Phát hành thêm: 6,800,000

KDH: 24.10.2018, niêm yết bổ sung 6.800.000 cp (23/10/2018 11:02)
KDH: 14.10.2019, giao dịch 6.800.000 cp niêm yết bổ sung (23/10/2018 11:01)
KDH: Đã phát hành 6.800.000 cp ESOP (11/10/2018 17:15)
Cổ tức bằng tiền 21/09/2018
10/10/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 21/09/2018
11/10/2018
100/5
Phát hành thêm: 19,391,616 (580)

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã CK: KDH) như sau:

]

KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 414.023.353 cp (11/10/2018 17:14)
KDH: 11.10.2018, niêm yết bổ sung 19.391.036 cp (10/10/2018 11:29)
KDH: 16.10.2018, giao dịch 19.391.036 cp niêm yết bổ sung (10/10/2018 11:27)
Phát hành khác 29/03/2018
29/03/2018
Phát hành thêm: 51,832,317

KDH: 29.3.2018, niêm yết bổ sung 51.832.317 cp (28/03/2018 11:21)
KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 387.823.317 cp (02/03/2018 17:28)
Cổ tức bằng tiền 19/09/2017
18/10/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã CK: KDH) như sau:

Phát hành hiện hữu 19/09/2017
16/11/2017
10/4
(giá: 15,000)
Phát hành thêm: 93,599,957

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:4, giá 15.000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã CK: KDH) như sau:KDH: 16.11.2017, niêm yết bổ sung 93.599.957 cp (15/11/2017 16:36)
KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 336.000.000 cp (02/11/2017 14:21)
Phát hành khác 19/09/2017
16/11/2017
Phát hành thêm: 8,400,151

KDH: 2.11.2017, niêm yết bổ sung 8.400.151 cp (01/11/2017 13:19)
Cổ phiếu thưởng 21/10/2016
18/11/2016
10/3
Phát hành thêm: 54,000,000 (108)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 10:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2016

KDH: 28/11/2016, giao dịch 53.999.892 cp (18/11/2016 10:12)
KDH: 18/11/2016, niêm yết 53.999.892 cp (17/11/2016 14:43)
KDH: Đã phát hành 53.999.892 cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH (01/11/2016 17:23)
KDH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 233.999.892 cp (01/11/2016 17:23)
Cổ tức bằng tiền 20/09/2016
05/10/2016
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2016
Phát hành khác 22/12/2015
22/12/2015
Phát hành thêm: 3,600,000

KDH: 22.12.2015, giao dịch 3.600.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (15/12/2015 09:45)

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động trong công ty và các công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư
và Kinh doanh Nhà Khang Điền.
Cổ tức bằng tiền 28/10/2015
31/12/2015
8%
800 đồng/cổ phiếu

Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015
Phát hành hiện hữu 28/10/2015
21/12/2015
10/4
(giá: 14,000)
Phát hành thêm: 50,400,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 10:4. 14.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015
Ngày nộp tiền: 10/11/2015-10/12/2015
---

KDH: 6.1.2016, niêm yết bổ sung 50.400.000 cổ phiếu (05/01/2016 10:46)
Phát hành nội bộ 12/02/2015
12/02/2015
Phát hành thêm: 51,000,000

KDH: 12.2.2015, niêm yết bổ sung 51.000.000 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 126.000.000 cổ phiếu ( Một trăm hai mươi sáu triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 1.260.000.000.000 đồng ( Một ngàn hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12/02/2015
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.
Phát hành khác 03/06/2014
03/06/2014
Phát hành thêm: 26,930,026

KDH: 25.5.2015, giao dịch niêm yết bổ sung 26.930.026 cp


- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 75.000.000 cổ phiếu.
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 26.930.026 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền .
- Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 21/05/2014 đến ngày 21/05/2015.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 75.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 750.000.000.000 đồng.
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/06/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 25/05/2015
Mua cổ phiếu quỹ 13/09/2013
13/09/2013
KL cổ phiếu quỹ mua: -4,331,240

Da ban 4.331.240 co phieu quy

So co phieu quy sau thi thuc hien 0
Mua cổ phiếu quỹ 12/09/2013
12/09/2013
KL cổ phiếu quỹ mua: 2,131,240

Da mua 2.131.240 co phieu quy

Thoi gian thuc hien tu 14/08/2013 den 12/09/2013

So co phieu quy sau khi mua 4.331.240
Cổ phiếu thưởng 26/12/2012
05/02/2013
10/1
Phát hành thêm: 4,170,000 (26)

Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2012
-------
KDH: Quyết định niêm yết bổ sung 4.169.974 cổ phiếu
Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 05/02/2013
Mua cổ phiếu quỹ 16/10/2012
16/10/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,200,000

Da mua 1.200.000
Gia mua trung binh = 12.319

Thoi gian thuc hien tu 12/09/2012 den 16/10/2012
So luong co phieu quy sau khi mua = 2.200.000
Mua cổ phiếu quỹ 29/02/2012
29/02/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,000,000

KDH: Đã mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 1.000.000 CP
Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/01/2012 đến ngày 29/02/2012.
Phát hành hiện hữu 12/08/2010
15/01/2011
10/3
(giá: 25,000)
Phát hành thêm: 9,960,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 10:3 25.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2010
Ngày nộp tiền: 27/08/2010-24/09/2010
---------------------------------------------------------
Phát hành nội bộ 12/08/2010
15/01/2011
Phát hành thêm: 740,000

tổng số lượng chào bán : 10.700.000 cổ phiếu , trong do:
- Chao ban cho cổ đông hiện gữu: 9.960.000 tương đương tỷ lệ 10:3
- Chao ban cho can bộ công nhân viên: 740.00
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc