CTCP Chứng khoán SSI (ssi)

37.05
0.55
(1.51%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - SSI

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành khác 17/04/2024
17/04/2024
Phát hành thêm: 9,998,641

SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.509.138.669 cp (17/04/2024 00:00)
Cổ tức bằng tiền 20/06/2023
12/07/2023
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 06/04/2023
06/04/2023
Phát hành thêm: 10,000,000

SSI: 6.4.2023, niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (04/04/2023 18:08)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.499.138.669 cp (02/03/2023 17:19)
Cổ tức bằng tiền 22/06/2022
20/07/2022
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành hiện hữu 22/06/2022
26/08/2022
2/1
(giá: 15,000)
Phát hành thêm: 496,370,507 (-28507)
Cổ phiếu sau phát hành: 1,489,140,028

SSI: 26.8.2022, niêm yết bổ sung 496.380.115 cp (25/08/2022 10:06)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.489.140.028 cp (10/08/2022 16:34)
Phát hành khác 11/03/2022
11/03/2022
Phát hành thêm: 10,000,000

SSI: 11.3.2022, niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (10/03/2022 11:06)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 992.766.421 cp (01/03/2022 17:47)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 08/09/2021
20/10/2021
6/2
Phát hành thêm: 218,432,032 (139494)
Cổ phiếu sau phát hành: 873,588,634

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 6:2

SSI: 20.10.2021, giao dịch 218.292.538 cp niêm yết bổ sung (12/10/2021 09:43)
Phát hành hiện hữu 08/09/2021
12/11/2021
6/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 109,216,016 (63636)
Cổ phiếu sau phát hành: 982,741,014

SSI: Giao dịch 109.152.380 cp niêm yết bổ sung (12/11/2021 11:30)

SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 982.358.856 cp (02/11/2021 13:39)
Cổ tức bằng tiền 15/06/2021
15/07/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 04/06/2021
04/06/2021
Phát hành thêm: 54,359,491

SSI: 9.4.2021, niêm yết bổ sung 46.859.491 cp (08/04/2021 13:10)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 645.867.344 cp (02/04/2021 16:50)

SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 654.914.616 cp (05/07/2021 17:08)
SSI: Giao dịch 7.500.000 cp niêm yết bổ sung (25/06/2021 09:23)
Cổ tức bằng tiền 20/07/2020
31/07/2020
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 09/04/2020
15/05/2020
100/16
Phát hành thêm: 82,888,748 (6819)
Cổ phiếu sau phát hành: 600,936,605

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16

SSI: 15.5.2020, niêm yết bổ sung 82.881.929 cp (14/05/2020 09:06)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 600.936.403 cp (16/04/2020 15:12)

(SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 600.936.391 cp (02/06/2020 10:09) + 12 cp quy)
Phát hành khác 25/02/2020
25/02/2020
Phát hành thêm: 7,990,992

SSI: Giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung (25/02/2020 14:07)
SSI: Đã phát hành 10.000.000 cp ESOP (20/01/2020 16:57)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 518.054.676 cp (20/01/2020 16:54)
Cổ tức bằng tiền 04/10/2019
24/10/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 30/01/2019
30/01/2019
Phát hành thêm: 10,000,000

SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 509.170.292 cp (31/01/2019 16:47)
SSI: Thông báo giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung (30/01/2019 17:25)
SSI: 30.1.2019, niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (29/01/2019 09:09)
SSI: Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu ESOP (26/12/2018 08:44)
Cổ tức bằng tiền 04/10/2018
19/10/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 07/02/2018
07/02/2018
Phát hành thêm: 10,000,000

SSI: Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi (12/02/2018 08:58)
SSI: Giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung (08/02/2018 10:47)
SSI: 7.2.2018, niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (06/02/2018 09:53)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 499.849.362 (24/01/2018 08:48)
Cổ tức bằng tiền 09/10/2017
20/10/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) như sau:

Phát hành khác 17/02/2017
17/02/2017
Phát hành thêm: 10,000,000

SSI: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 489.845.250 cp (27/02/2017 08:15)
SSI: 17/02/2017, niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu (16/02/2017 09:32)
SSI phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, chủ yếu cho nhà đầu tư cá nhân (20/01/2017 08:45)
Chứng khoán Sài Gòn đã phát hành xong 10 triệu cổ phiếu ESOP (21/12/2016 09:39)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 489.825.250 cp (21/12/2016 08:05)
Cổ tức bằng tiền 11/10/2016
21/10/2016
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2016
Phát hành khác 15/12/2015
15/12/2015
Phát hành thêm: 10,000,000

SSI: 15.12.2015, niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu (11/12/2015 00:00)
SSI: Báo cáo kết quả mua cổ phiếu ESOP (27/10/2015 17:22)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 14/08/2015
18/08/2015
10/1
Phát hành thêm: 42,733,280 (2395)
Cổ phiếu sau phát hành: 470,063,684

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015

--

SSI: 5.10.2015, niêm yết bổ sung 42.730.885 cổ phiếu (01/10/2015 10:03)
SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 470,063,684 cp (30/09/2015 17:21)

SSI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 470.057.390 cp (6294 cp quy) (30/09/2015 17:21)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 06/03/2015
27/05/2015
5/1
Phát hành thêm: 71,222,348 (1291)
Cổ phiếu sau phát hành: 427,332,799

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015
---

SSI: 27.5.2015, niêm yết bổ sung 71.221.057 cổ phiếu (25/05/2015 10:39)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 427.332.799 cổ phiếu (Bốn trăm hai mươi bảy triệu ba trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi chín cổ phiếu)
Phát hành khác 04/03/2015
04/03/2015
Phát hành thêm: 2,316,800

SSI: 10.3.2015, giao dịch 2.316.800 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Ngày 02/03/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 173/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) như sau:
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 27/02/2015) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SSI
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.316.800 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 356.111.742 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 3.561.117.420.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/03/2015
- Ngày chính thức giao dịch: 10/03/2015
Cổ tức bằng tiền 24/09/2014
22/10/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2014
Cổ tức bằng tiền 23/07/2013
30/08/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2013
Phát hành khác 18/03/2013
18/03/2013
Phát hành thêm: 1,183,200

SSI: 18/3 giao dịch 1.183.200 cổ phiếu phát hành thêm
Ngày 11/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 241/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) như sau:
Số lượng: 1.183.200 cổ phiếu (Một triệu mộttrăm tám mươi ba nghìn hai trăm cổ phiếu)
Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Côngty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 11.832.000.000 đồng (Mười một tỷ tám trăm ba mươihai triệu đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 12/03/2013
Ngày chính thức giao dịch: 18/03/2013
Cổ tức bằng tiền 21/11/2012
14/12/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2012
Phát hành nội bộ 19/01/2012
19/01/2012
Phát hành thêm: 1,500,000

SSI: Niêm yết và giao dịch bổ sung 1,5 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt
Ngày niêm yết có hiệu lực 19/1/2012
Cổ tức bằng tiền 29/08/2011
22/09/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2011
Cổ tức bằng tiền 19/05/2010
09/06/2010
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2009 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2010
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 25/03/2010
10/05/2010
1/1
Phát hành thêm: 175,555,871
Cổ phiếu sau phát hành: 351,111,742

SSI: Ngày 29/3 chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1
Theo SSI, Ngày 16/3/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã có công văn thông báo ngày 29/3/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 1:1 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2009 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.


SSI: Ngày 10/05 chính thức giao dịch hơn 175.5 triệu cổ phiếu phát hành thêm
Phát hành khác 03/03/2010
03/03/2010
Phát hành thêm: 16,665,071

CTCP Chứng khoán Sài Gòn công bố thông tin bất thường về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:
Ngày 03/3/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 305/UBCK-GP điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2000 cho Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn và thay thế cho Giấy phép số 227/UBCK-GP ngày 08/4/2009, theo đó công nhận vốn điều lệ mới của Công ty là: 1.755.558.710.000 đồng
Phát hành khác 02/03/2010
02/03/2010
Phát hành thêm: 22,224,000

SGDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 22.222.400 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu hai trăm hai mươi hai ngàn bốn trăm cổ phiếu).
Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 222.224.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu đồng).
Ngày niêm yết có hiệu lực : 24/02/2010
Ngày chính thức giao dịch : 02/03/2010
Cổ tức bằng tiền 31/12/2009
19/01/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức 2009, 1.000 đ/cp
Mua cổ phiếu quỹ 07/09/2009
07/09/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: -3,000,000

SSI: Đã bán xong 3 triệu cổ phiếu quỹ

Thời gian đăng ký giao dịch số lượng cổ phiếu này dự kiến là 03 tháng nhưng SSI đã bán thành công trong vòng chưa đầy một tháng (từ 12/08 đến 07/09).
Mua cổ phiếu quỹ 11/02/2009
11/02/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,251,769

Đợt mua lại trên được CTCP Chứng khoán Sài Gòn thực hiện trong thời gian từ 18/12/2008 đến 11/2/2009.

Theo đó, từ ngày 18/12/2008 đến ngày 11/02/2009, SSI đã thực hiện mua lại 1.251.769 cổ phiếu làm cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có lên 3.000.000 cổ phiếu.
Cổ tức bằng tiền 26/11/2008
19/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2008, 1.000 đ/cp
Mua cổ phiếu quỹ 15/07/2008
15/07/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 1,748,231

Theo đó, từ ngày 16/4/2008 đến ngày 15/7/2008 SSI đã mua xong 1.740.000 trong 3.000.000 cổ phiếu đăng ký mua. Mua lô lẻ là 181 cổ phiếu, cổ phiếu được sử dụng để sửa lỗi giao dịch 25/6 là 2.850 cổ phiếu .
Như vậy, SSI đang nắm giữ 1.737.331 cp qũy
Cổ tức bằng tiền 15/05/2008
03/07/2008
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2007, 2000đ/CP
Phát hành khác 07/03/2008
19/03/2008
Phát hành thêm: 16,666,800

SSI: 19/3-Chính thức giao dịch 16.666.800 cổ phiếu chuyển đổi
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/12/2007
21/01/2008
2/1
Phát hành thêm: 40,000,000
Cổ phiếu sau phát hành: 120,000,000

Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 2:1
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/05/2007
28/09/2007
5/1
Phát hành thêm: 10,000,000
Cổ phiếu sau phát hành: 60,000,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Phát hành hiện hữu 24/05/2007
28/09/2007
5/1
(giá: 50,000)
Phát hành thêm: 10,000,000
Cổ phiếu sau phát hành: 70,000,000

Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, 50000đ/CP
Phát hành chiến lược 24/05/2007
28/09/2007
Phát hành thêm: 10,000,000

Số lượng đăng ký chào bán: 30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phiếu, trong đó:
Trả cố tức bằng cổ phiếu: 10.000.000 cổ phiếu, tương đương mức trả cổ tức là 20%
Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu, theo hình thức quyền mua theo tỷ lệ 5:1
Chào bán cho thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, CBCNV: 1.000.000 cổ phiếu, theo danh sách HĐQT Công ty đã phê duyệt
Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn: 9.000.000 cổ phiếu, theo hình thức chào bán trực tiếp
Chào bán cho cổ đông hiện tại: 50.000 đồng/cổ phiếu
· Chào bán cho thành viên HĐQT, BKS, BGD, CBCNV: 50.000 đồng/cổ phiếu
· Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn: do HĐQT quyết định căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng dự kiến tối thiểu là 150.000 đồng/cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền 23/04/2007
21/05/2007
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2007, 1.000 đ/cp
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc