CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (tch)

19.65
0
(0%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - TCH

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 31/08/2023
15/09/2023
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 01/12/2022
14/12/2022
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 22/07/2022
22/08/2022
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP
Phát hành khác 21/02/2022
21/02/2022
Phát hành thêm: 49,493,875

TCH: 21.2.2022, niêm yết bổ sung 49.493.875 cp (18/02/2022 15:58)
TCH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 668.215.843 cp (20/01/2022 14:28)
TCH: Đã phát hành 49.493.875 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (20/01/2022 14:25)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 10/09/2021
18/10/2021
20/1
Phát hành thêm: 19,958,787
Cổ phiếu sau phát hành: 419,134,531

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Phát hành hiện hữu 10/09/2021
18/10/2021
2/1
(giá: 12,800)
Phát hành thêm: 199,587,872 (435)
Cổ phiếu sau phát hành: 618,721,968

TCH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 618.721.968 cp (18/10/2021 14:57)
TCH: Đã chào bán 219.546.224 cổ phiếu ra công chúng (18/10/2021 14:53)
Phát hành khác 17/06/2021
17/06/2021
Phát hành thêm: 15,015,460

TCH: 17.6.2021, niêm yết bổ sung 15.015.460 cp (16/06/2021 08:19)
Tài chính Hoàng Huy (TCH) bán xong gần 10 triệu cổ phiếu quỹ, thu về 224 tỷ đồng (03/06/2021 10:02)
TCH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 399.175.744 cp (02/06/2021 17:03)
Phát hành khác 23/04/2021
23/04/2021
Phát hành thêm: 21,166,270

TCH: 23.4.2021, niêm yết bổ sung 21.166.270 cp (22/05/2021 17:28)
TCH: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 389.453.294 cp (17/05/2021 17:19)
Cổ tức bằng tiền 29/12/2020
29/01/2021
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/07/2020
10/08/2020
5.50%
550 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 550 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 22/11/2019
20/12/2019
4.50%
450 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 450 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/07/2019
08/08/2019
6.90%
690 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 690 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/07/2018
06/08/2018
8.50%
850 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 850 đồng/CP

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo  ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:

Cổ tức bằng tiền 11/07/2017
15/08/2017
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK
TP.HCM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2016 bằng
tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK:
TCH) như sau:
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 05/12/2016
04/01/2017
10/1
Phát hành thêm: 32,999,457 (15)
Cổ phiếu sau phát hành: 362,994,014

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2016

---

TCH: 4/1/2017, niêm yết bổ sung 32.999.442 cp (30/12/2016 10:16)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc