Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (vpb)

18.05
0.05
(0.28%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - VPB

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 22/05/2024
31/05/2024
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/11/2023
20/11/2023
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Phát hành khác 20/10/2023
20/10/2023
Phát hành thêm: 1,220,719,600

VPB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 7.933.923.601 cp
20/10/2023 12:00
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 28/09/2022
27/10/2022
2/1
Phát hành thêm: 2,237,736,694 (6080)
Cổ phiếu sau phát hành: 6,713,204,001

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1

VPB: 27.10.2022, niêm yết bổ sung 2.237.730.614 cp (26/10/2022 10:24)
VPB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 6.713.204.001 cp (11/10/2022 17:05)
Phát hành khác 17/08/2022
17/08/2022
Phát hành thêm: 30,000,000

VPB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.475.473.387 cp (17/08/2022 16:13)
VPB: Đã phát hành 30.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (17/08/2022 16:12)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 07/10/2021
08/11/2021
100/62.15
Phát hành thêm: 1,534,948,609
Cổ phiếu sau phát hành: 4,445,473,387

VPB: 7.10.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức (tỷ lệ 100.000:62.150), thưởng cp (tỷ lệ 100.000:17.848) (04/10/2021 17:50)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 07/10/2021
08/11/2021
100/17.848
Phát hành thêm: 440,800,688 (24276)
Cổ phiếu sau phát hành: 2,910,524,778

Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:17.848

VPB: 8.11.2021, niêm yết bổ sung 1.975.725.021 cp (05/11/2021 17:30)
VPB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.445.473.387 cp (14/10/2021 16:34)
Phát hành khác 16/08/2021
16/08/2021
Phát hành thêm: 13,000,000

VPB: Đã phát hành 13.000.000 cổ phiếu ESOP 2021 (16/08/2021 16:50)
VPB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.469.748.366 cp (16/08/2021 16:53)


Cổ phiếu phát hành theo
Chương trình ESOP
15/8/2022 2.500.000
2 14/8/2023 5.250.000
3 13/8/2024 5.250.000
Phát hành khác 25/10/2018
25/10/2018
Phát hành thêm: 33,695,094

VPB: 20.9.2021, giao dịch 33.695.094 cp niêm yết bổ sung (25/10/2018 13:54)
VPB: 22.10.2018, niêm yết bổ sung 33.695.094 cp (19/10/2018 09:58)
837 cán bộ nhân viên VPBank được mua cổ phiếu ESOP (24/09/2018 14:52)
VPB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.456.748.366 cp (21/09/2018 00:00)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 18/06/2018
20/07/2018
100/30.217
Phát hành thêm: 452,470,390 (12)
Cổ phiếu sau phát hành: 2,423,053,272

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 30.217%

- 18/06/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30.217
   Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:316


---


VPB: 20.7.2018, niêm yết bổ sung 925.649.857 cp (19/07/2018 10:39)
VPB: 27.7.2018, giao dịch 925.649.857 cp niêm yết bổ sung (19/07/2018 10:38)
VPB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.423.053.272 cp (11/07/2018 16:16)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 18/06/2018
20/07/2018
100/31.6
Phát hành thêm: 473,179,479
Cổ phiếu sau phát hành: 1,970,582,894

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 31.6%
Phát hành khác 06/12/2017
06/12/2017
Phát hành thêm: 164,714,380

VPB: 6.12.2017, niêm yết bổ sung 164.714.380 cp (05/12/2017 10:00)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc