CTCP Vincom Retail (vre)

23
-0.15
(-0.65%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - VRE

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 17/05/2019
20/06/2019
10.50%
1050 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,050 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 31/10/2018
12/12/2018
1000/225
Phát hành thêm: 427,742,715 (3038)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:225
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc