Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (shb)

11.05
-0.05
(-0.45%)