Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (pvd)

33
0.50
(1.54%)

THÔNG TIN CÔNG TY

Mã CK PVD
Giá hiện tại 33.0000
Tên công ty Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVDrilling)
Tên giao dịch PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation
Địa chỉ Lầu 4 - Tòa nhà Sailling Tower - Số 111A Pasteur - P.Bến Nghé - Q.1 - Tp.HCM
Điện thoại (84.28) 3914 2012
Email info@pvdrilling.com.vn
Website http://www.pvdrilling.com.vn
Ngày niêm yết 2006-12-05
KL niêm yết lần đầu 68,000,000
KL niêm yết 556,296,006
KL lưu hành 556,296,006
Vốn thị trường 17,634,583,815
NN mua 0 (0%)
NN sở hữu 0 (0%)

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tên Chức vụ Cổ phần
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
0

LỊCH SỬ


- Tiền thân là Xí nghiệp DV kỹ thuật dầu khí biển – PTSC Offshore, trực thuộc CTy DV Kỹ thuật dầu khí (PTSC)
- Ngày 15/02/2006, PV Drilling chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí
- Ngày 11/05/2007, chuyển đổi thành TCTy cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí

LĨNH VỰC KINH DOANH

Chuyên cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật khoan phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong và ngoài nước:
- Sở hữu và điều hành giàn khoan biển và đất liền
- Dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan
- Đào tạo cung ứng nhân lực khoan
- Ứng cứu sự cố tràn dầu, ...

CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Họ và tên 0 0%
2/ Chức vụ 0 0%
3/ Số CMND 0 0%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ 1 N/A N/A
2/ 2 N/A N/A
3/ 3 N/A N/A
4/ 4 N/A N/A
5/ 5 N/A N/A
6/ 6 N/A N/A
7/ 7 N/A N/A
8/ 8 N/A N/A
9/ 9 N/A N/A
10/ 10 N/A N/A
11/ 11 N/A N/A
12/ 12 N/A N/A
13/ 13 N/A N/A
14/ 31/12/2022 N/A N/A
15/ N/A N/A
16/ N/A N/A
17/ N/A N/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc