Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (dig)

29.20
-0.10
(-0.34%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - DIG

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 21/07/2022
25/08/2022
100/17
Phát hành thêm: 84,981,464

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17

DIG: 25.8.2022, niêm yết bổ sung 109.961.033 cp (24/08/2022 13:56)
DIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 609.851.995 cp (02/08/2022 17:28)
Cổ phiếu thưởng 21/07/2022
25/08/2022
100/5
Phát hành thêm: 24,994,548 (14979)

Phát hành khác 03/11/2021
03/11/2021
Phát hành thêm: 90,000,000

DIG: 3.11.2021, niêm yết bổ sung 75.000.000 cp (02/11/2021 14:52)
DIG: Đã phát hành 75.000.000 cp (28/10/2021 19:28)
DIG: 12.9.2024, giao dịch 15.000.000 cp niêm yết bổ sung (13/10/2021 17:32)
DIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 499.890.962 cp (12/10/2021 14:02)
Cổ phiếu thưởng 08/06/2021
06/07/2021
100/17
Phát hành thêm: 59,557,670 (5941)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17

06/07/2021 ## DIG: 7.7.2021, niêm yết bổ sung 59.551.729 cp
29/06/2021 ## DIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 409.890.962 cp
Cổ phiếu thưởng 30/03/2021
14/05/2021
100/10
Phát hành thêm: 31,494,360 (-352322)

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

DIG: 14.5.2021, niêm yết bổ sung 31.846.682 cp (12/05/2021 17:21)
So lugng chimg khoan sau khi thay d6i niem yet: 350.339.233 a phieu
Phát hành khác 30/03/2021
11/05/2021
Phát hành thêm: 3,548,950

DIG: 11.5.2021, niêm yết bổ sung 3.548.950 cp (10/05/2021 11:18)
Cổ phiếu thưởng 14/08/2019
17/09/2019
100/5
Phát hành thêm: 14,997,422 (2265)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

DIG: 17.9.2019, niêm yết bổ sung 14.995.157 cp (13/09/2019 17:16)
DIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 314.943.601 cp (29/08/2019 11:00)
Cổ tức bằng tiền 07/03/2019
29/03/2019
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP
Phát hành hiện hữu 28/02/2019
15/05/2019
100/18.8
(giá: 13,000)
Phát hành thêm: 47,467,139 (3478)

Khối lượng dự kiến phát hành: 47,638,964, Tỷ lệ: 100/18.8, Giá phát hành: 13000 VND

DIG: Giao dịch 47.463.661 cp niêm yết bổ sung (15/05/2019 17:00)
DIG: 15.5.2019, niêm yết bổ sung 47.463.661 cp (14/05/2019 15:40)
Cổ phiếu thưởng 14/08/2018
18/09/2018
100/6
Phát hành thêm: 14,291,689 (1725)

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 6%

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu của  Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG) như sau:---

DIG: 18.9.2018, niêm yết bổ sung 14.289.964 cp (17/09/2018 13:57)
DIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 252.484.783 cp (23/08/2018 17:35)
Cổ tức bằng tiền 30/10/2017
15/11/2017
4.50%
450 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 450 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG) như sau:

Phát hành khác 01/01/2017
01/01/2017
Phát hành thêm: 6,500,000

DIG: 29/12/2017, giao dịch 6.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (19/01/2017 17:39)
DIG: 18/01/2017, niêm yết bổ sung 6.500.000 cổ phiếu (17/01/2017 14:39)
DIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 238.194.819 cp (30/12/2016 14:07)
DIG: Đã phát hành riêng lẻ 6.500.000 cp (30/12/2016 00:00)
Cổ phiếu thưởng 07/06/2016
04/07/2016
100/8
Phát hành thêm: 17,162,703 (1677)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn. tỷ lệ 100:8
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2016

--

DIG: 4.7.2016, niêm yết bổ sung 17.161.026 cổ phiếu (01/07/2016 10:57)

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 17.161.026 cổ phiếu (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm hai mươi sáu cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 171.610.260.000 đồng (Một trăm bảy mươi mốt tỷ sáu trăm mười triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 231.694.819 cổ phiếu (Hai trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi bốn ngàn tám trăm mười chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.316.948.190.000 đồng (Hai ngàn ba trăm mười sáu tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/07/2016
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng theo thông báo số 628/TB-SGDHCM ngày 26/05/2016.
Cổ phiếu thưởng 10/11/2015
15/12/2015
100/8
Phát hành thêm: 15,891,490 (1317)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:8
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2015
--

DIG: 15.12.2015, niêm yết bổ sung 15.890.173 cổ phiếu (11/12/2015 00:00)
Phát hành khác 16/09/2015
16/09/2015
Phát hành thêm: 19,900,000

DIG: 16.9.2015, niêm yết bổ sung 19.900.000 cp (14/09/2015 10:09)
DIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 198.643.620 cp (11/09/2015 17:18)
Dragon Capital rót 159 tỷ đồng, chính thức làm cổ đông lớn của DIG (27/08/2015 11:46)
DIG: Đã chào bán 19.900.000 cp riêng lẻ (27/08/2015 00:00)
Cổ phiếu thưởng 20/08/2014
16/09/2014
100/25
Phát hành thêm: 35,748,897 (864)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:25
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2014

--

DIG: 16.9.2014, niêm yết bổ sung 35.748.033 cổ phiếu (12/09/2014 17:20)

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 142.995.587 cổ phiếu ( Một trăm bốn mươi hai triệu chín trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm tám mươi bảy cổ phiếu)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 178.743.620 cổ phiếu ( Một trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm hai mươi cổ phiếu)
Mua cổ phiếu quỹ 10/12/2013
10/12/2013
KL cổ phiếu quỹ mua: -3,624,550

DIG: Bán thành công 3,62 triệu cổ phiếu quỹ, thu về khoảng 50 tỷ đồng tiền mặt
Theo đó, DIG đã bán thành công toàn bộ 3.624.550 cổ phiếu quỹ từ ngày 20/11/2012 đến ngày 10/12/2012. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.
Cổ tức bằng tiền 28/12/2012
25/01/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2013
Cổ phiếu thưởng 28/12/2012
08/02/2013
100/3
Phát hành thêm: 3,791,198

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 100:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2013
------
DIG: 8/2, giao dịch 12.997.769 cổ phiếu phát hành thêm
Cổ phiếu thưởng 28/12/2012
08/02/2013
100/7
Phát hành thêm: 8,846,129 (-360442)

Thưởng cổ phiếu tỉ lệ 100/7
(360,442???)
Mua cổ phiếu quỹ 08/02/2012
08/02/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 3,624,550

DIG: Đã mua 3.624.550 cổ phiếu quỹ

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/11/2011 đến ngày 08/02/2012
Cổ tức bằng tiền 19/10/2011
21/11/2011
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2011
Cổ phiếu thưởng 19/10/2011
30/12/2011
100/16
Phát hành thêm: 16,000,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:16
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2011
Cổ phiếu thưởng 19/10/2011
30/12/2011
100/14
Phát hành thêm: 14,000,000 (2182)

Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:14
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2011

-------------

DIG: 30/12 - Giao dịch 29.997.818 cổ phiếu phát hành thêm
Mua cổ phiếu quỹ 18/10/2011
18/10/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: -2,171,550

DIG: Đã bán 2,17 triệu cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 2.171.550 CP.
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.171.550 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.171.550 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 0 CP.
Mục đích giao dịch: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc Khớp lệnh.
Thời gian kết thúc thực hiện giao dịch: ngày 18/10/2011.
Cổ tức bằng tiền 22/12/2010
25/01/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2010
Mua cổ phiếu quỹ 07/11/2010
07/11/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: 171,550

DIG: Đã mua 171.550 cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:
Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Mã chứng khoán: DIG
Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 2.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 171.550 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.171.550 CP
Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 07/09/2010 đến ngày 07/11/2010
Nguyên nhân không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Do thị trường diễn biến không thuận lợi.
Mua cổ phiếu quỹ 30/08/2010
30/08/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: 2,000,000

DIG đã mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ

Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 30/08/2010
Cổ tức bằng tiền 22/12/2009
N/A
18%
1800 đồng/cổ phiếu

DIG: 24/12/2009 ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 18% và thưởng cổ phiếu 7:3
Cổ phiếu thưởng 22/12/2009
29/01/2010
7/3
Phát hành thêm: 30,000,000

Ngày 07/12/2009, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG-HoSE) đã thông qua thời gian chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức đợt II năm 2009.


DIG: 29/1/2010 – Giao dịch bổ sung 30 triệu cổ phiếu (21/01/2010 17:48)
Phát hành nội bộ 20/11/2009
20/11/2009
Phát hành thêm: 10,000,000

DIG: 20/11-Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu phát hành thêm

Đây là số cổ phiếu niêm yết bổ sung của đợt phát hành riêng lẻ của công ty.
Cổ tức bằng tiền 11/09/2009
30/09/2009
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 1.200 đ/cp
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc