CTCP Tập đoàn Hòa Phát (hpg)

26.20
-0.10
(-0.38%)

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 17/12/2007
31/12/2007
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2007, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 11/09/2008
29/09/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2008, 1000đ/CP
Cổ tức bằng tiền 05/12/2008
22/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 14/04/2009
29/04/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 3/2008, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 12/10/2009
28/10/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 01/12/2010
15/12/2010
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2010
Cổ tức bằng tiền 25/10/2012
20/11/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2012
Cổ tức bằng tiền 03/09/2013
18/09/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2013
Cổ tức bằng tiền 24/04/2014
15/05/2014
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014
Cổ tức bằng tiền 08/05/2015
08/05/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

   Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
Cổ tức bằng tiền 25/08/2016
14/09/2016
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2016
Cổ tức bằng tiền 29/07/2020
07/08/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 31/05/2021
11/06/2021
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/06/2022
06/07/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 11/07/2008
12/08/2008
10/1
Phát hành thêm: 14,026,000

Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10:1
Cổ phiếu thưởng 11/07/2008
12/08/2008
10/3
Phát hành thêm: 42,078,000 (2)

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10:3
Cổ phiếu thưởng 27/04/2010
26/05/2010
2/1
Phát hành thêm: 98,181,999 (3)

Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2010

05:30 PM HPG: 9/7-Chính thức giao dịch 98.181.996 cp phát hành thêm (HOSE)
Cổ phiếu thưởng 30/01/2012
19/03/2012
10/1
Phát hành thêm: 31,361,883 (535)

Trả cổ tức lần 2 năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2012
--

HPG: 19/3 - giao dịch 31.361.348 cổ phiếu phát hành thêm
Cổ phiếu thưởng 25/10/2012
28/12/2012
10/2
Phát hành thêm: 69,842,222 (797)

Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2012
-----------
HPG: 28/12, giao dịch 69.841.425 cổ phiếu phát hành thêm
(845389???)
Cổ phiếu thưởng 24/04/2014
11/06/2014
20/3
Phát hành thêm: 62,857,880 (2238)

Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014
----
HPG: 11.06.2014, giao dịch niêm yết bổ sung 62.855.642 cp (04/06/2014 09:12)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổiniêm yết: 481.908.175 cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 08/05/2015
17/06/2015
10/2
Phát hành thêm: 97,728,635

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015
Cổ phiếu thưởng 08/05/2015
17/06/2015
10/3
Phát hành thêm: 146,592,953 (13344)

   Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
--

HPG: 17.6.2015, niêm yết bổ sung 244.308.244 cp (16/06/2015 14:16)

HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 722.857.969 cp (12/06/2015 00:00)
Cổ phiếu thưởng 25/08/2016
19/09/2016
20/3
Phát hành thêm: 109,926,318 (2781)

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2016

HPG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (23/09/2016 09:16)
HPG: 20.9.2016, niêm yết bổ sung 109.923.537 cp (19/09/2016 10:30)
HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 842.765.656 cp (15/09/2016 16:25)
Cổ phiếu thưởng 30/03/2017
19/04/2017
10/5
Phát hành thêm: 421,382,828 (2367)

Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:5
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017

HPG: Thông báo ngày giao dịch 421.380.461 cp niêm yết bổ sung (19/04/2017 16:05)
HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.264.146.117 (11/04/2017 11:09)
Cổ phiếu thưởng 12/06/2018
04/07/2018
100/40
Phát hành thêm: 606,831,600 (3434)

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) như sau:---

HPG: 4.7.2018, niêm yết bổ sung 606.828.166 cp (03/07/2018 16:39)
HPG: Đính chính báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu (sổ cổ đông) (20/06/2018 17:32)
HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 2.123.907.166 cp (20/06/2018 17:27)
Cổ phiếu thưởng 04/06/2019
24/06/2019
10/3
Phát hành thêm: 637,172,150 (5201)

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

HPG: 24.6.2019, niêm yết bổ sung 637.166.949 cp (20/06/2019 17:25)
HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.761.074.115 cp (12/06/2019 16:22)
Cổ phiếu thưởng 29/07/2020
10/08/2020
100/20
Phát hành thêm: 552,214,823 (6279)

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

10/08/2020 ## HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 3.313.282.659 cp
14/08/2020 ## HPG: Đã phát hành 552.208.544 cp trả cổ tức

HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 3.313.282.659 cp (10/08/2020 13:20)
Cổ phiếu thưởng 31/05/2021
22/06/2021
100/35
Phát hành thêm: 1,159,648,931 (8884)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35

22/06/2021 ## HPG: 28.6.2021, giao dịch 1.159.640.047 cp niêm yết bổ sung

HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.472.922.706 cp (07/06/2021 16:06)
Cổ phiếu thưởng 17/06/2022
19/07/2022
10/3
Phát hành thêm: 1,341,876,812 (13818)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

HPG: 19.7.2022, niêm yết bổ sung 1.341.862.994 cp (15/07/2022 18:09)
HPG: Đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (07/07/2022 10:08)
HPG: Đã phát hành 1.341.862.994 cổ phiếu để trả cổ tức (29/06/2022 17:26)
HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 5.814.785.700 cp (27/06/2022 16:36)
Phát hành hiện hữu 16/06/2017
02/08/2017
5/1
(giá: 20,000)
Phát hành thêm: 252,829,223 (5640)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 20.000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) như sau:HPG: 21.8.2017, niêm yết bổ sung 252.823.583 cp (18/08/2017 08:45)
HPG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 1.516.941.498 cp (31/07/2017 13:19)
Phát hành khác 19/05/2008
11/06/2008
Phát hành thêm: 8,260,000

HPG: 11/6-Chính thức giao dịch 8,26 triệu cổ phiếu phát hành thêm
Phát hành khác 24/12/2010
24/12/2010
Phát hành thêm: 23,303,766

-Đây là số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ số 21/NQHP thông qua ngày 16/11/2009
-Ngà niêm yết có hiệu lực: 16/12/2010
-Ngày chính thức giao dịch: 24/12/2010
----------------------------------
-Tổng số cp đang niêm yết: 317,849,760 cổ phiếu
Phát hành khác 25/02/2015
25/02/2015
Phát hành thêm: 6,735,000

HPG: 25.2.2015, niêm yết bổ sung 6.735.000 cổ phiếu
Ngày 13/02/2015, Sở GDCK Tp.HCM đã có Quyết định số 42/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 481.908.175 cổ phiếu ( Bốn trăm tám mươi mốt triệu chín trăm lẻ tám nghìn một trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6.735.000 cổ phiếu (Sáu triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 67.350.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 488.643.175 cổ phiếu ( Bốn trăm tám mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn một trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết ( theo mệnh giá): 4.886.431.750.000 đồng ( Bốn nghìn tám trăm tám mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/02/2015
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ – ĐHĐCĐ.2014 ngày 28/08/2014.
Mua cổ phiếu quỹ 22/06/2011
22/06/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 4,230,930

HPG: Đã mua 4,23 triệu cổ phiếu quỹ
Số lượng đăng ký mua lại: 10.000.000 cổ phiếu
• Số lượng đã thực hiện: 4.230.930 cổ phiếu
• Thời gian thực hiện: từ ngày 22/03/2011 đến ngày 22/06/2011.
• Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu
• Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 4.230.930 cổ phiếu
Mua cổ phiếu quỹ 11/07/2012
11/07/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: -4,230,930

Theo đó, toàn bộ 4.230.930 cổ phiếu quỹ đã được công ty bán theo giá thị trường tại ngày giao dịch từ 23/5 đến 11/7/2012.
Mua cổ phiếu quỹ 01/08/2016
01/08/2016
KL cổ phiếu quỹ mua: 109,300

HPG: Đã mua 13.200 cp quỹ
Tong so cpq dang nam giu : 109.300
Mua cổ phiếu quỹ 20/05/2018
20/05/2018
KL cổ phiếu quỹ mua: -206,327

HPG: Đăng ký bán 206.327 cp quỹ
So cpq = 0
So luong cp dang luu hanh: 1,517,079,000
Mua cổ phiếu quỹ 19/05/2018
19/05/2018
KL cổ phiếu quỹ mua: 97,027

Da mua 97,027
So cpq hien tai: 206,327
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |