CTCP Lilama 69-1 (l61)

3.50
0
(0%)

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 25/10/2017
15/11/2017
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L61 của CTCP Lilama 69-1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/11/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-1 bắt đầu từ ngày 15/11/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
Cổ phiếu thưởng 04/10/2016
29/11/2016
100/8
Phát hành thêm: 561,200

Chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015. tỷ lệ 100:8
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2016

L61: Ngày 29/11/2016, ngày giao dịch đầu tiên 561.200 cổ phiếu niêm yết bổ sung (23/11/2016 18:05)
L61: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 561.200 cổ phiếu (16/11/2016 00:00)
Cổ tức bằng tiền 15/07/2015
12/08/2015
8%
800 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2015
Cổ tức bằng tiền 08/07/2014
11/08/2014
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2014
Cổ tức bằng tiền 16/07/2013
31/07/2013
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2013
Cổ tức bằng tiền 04/12/2012
26/12/2012
6%
600 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2012
Cổ tức bằng tiền 04/07/2012
25/07/2012
7%
700 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2012
Cổ tức bằng tiền 28/11/2011
26/12/2011
7%
700 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2011
Cổ tức bằng tiền 22/06/2011
15/07/2011
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2011
Cổ tức bằng tiền 03/11/2010
22/11/2010
6%
600 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2010
Cổ tức bằng tiền 12/05/2010
01/06/2010
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2010
Cổ tức bằng tiền 02/10/2009
26/10/2009
7%
700 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2009, 700 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 25/05/2009
16/06/2009
6%
600 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 600 đ/cp
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc