CTCP Lilama 69-1 (l61)

4
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
4
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
4.5
-11.5k
0 lần
-12%
-257%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.9
37 tỷ
8 triệu
5,951
7.2 - 3.3
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
687 tỷ
34 tỷ
2,028.8%
4.7%
1 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
#Xây dựng - ^XD     (95 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
REE 62.30 (1.10) 17.5%
THD 35.10 (-0.10) 10.0%
VCG 25.10 (0.70) 9.7%
LGC 57.80 (0.00) 9.0%
PC1 28.40 (0.65) 6.1%
SCG 65.70 (0.40) 4.5%
CTD 69.00 (2.30) 4.3%
CII 18.95 (0.45) 4.3%
HHV 15.70 (0.35) 3.9%
BCG 8.61 (0.14) 3.7%
DPG 41.30 (1.10) 2.1%
LCG 13.90 (0.90) 2.0%
HBC 8.60 (0.02) 1.9%
FCN 14.55 (0.40) 1.8%
TCD 8.95 (-0.25) 1.8%
L18 46.50 (3.00) 1.3%
HTN 15.00 (0.15) 1.1%
DTD 29.30 (1.20) 1.0%
IDJ 6.00 (-0.10) 0.9%
CTI 16.15 (0.20) 0.8%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 4.00 9,000
0 4.30 2,300
0.00 0 4.40 200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 850 (0.75) 0% 15.50 (0.01) 0%
2018 700 (0.70) 0% 8.20 (0.00) 0%
2019 700 (0.58) 0% 4.50 (0.00) 0%
2020 650 (0.65) 0% 0 (0.00) 0%
2021 650 (0.66) 0% 1.60 (0.00) 0%
2022 650 (0.41) 0% 0 (-0.07) 0%
2023 150 (0.05) 0% 0 (-0.02) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc