CTCP Simco Sông Đà (sda)

6.20
0.10
(1.64%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - SDA

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 16/09/2015
27/01/2016
3/1
Phát hành thêm: 4,367,809 (168)

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 3:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2015
Phát hành hiện hữu 16/09/2015
27/01/2016
3/2
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 8,735,617 (526)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 3:2. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2015
Ngày nộp tiền: 30/09/2015-27/10/2015

--

SDA: 27/01/2016, ngày giao dịch 13.102.732 cổ phiếu niêm yết bổ sung (21/01/2016 07:53)
SDA: Chấp thuận niêm yết bổ sung 13.102.732 cổ phiếu (13/01/2016 00:00)
SDA: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 26.206.158 cp (07/01/2016 09:02)
Cổ tức bằng tiền 24/12/2014
15/12/2015
13%
1300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 và năm 2013 bằng tiền. 1.300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2014
Cổ phiếu thưởng 26/07/2011
11/10/2011
10/2
Phát hành thêm: 2,183,978 (441)

SDA: Niêm yết bổ sung 2.183.537 cổ phiếu (11/10/2011 09:22)
Cổ phiếu thưởng 01/07/2010
21/10/2010
5/1
Phát hành thêm: 1,819,998 (98)

Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2010

SDA: 21/10-Chính thức giao dịch 1.819.900 cp niêm yết bổ sung
Cổ tức bằng tiền 05/10/2009
20/10/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

SDA: 7/10-Chốt DS trả cổ tức đợt 2/2008, 1.000 đ/cp
- Ngày đăng ký cuối cùng (theo TB số 1722/TB-VDS): 29/09/2009
- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 20/10/2009
Cổ tức bằng tiền 26/09/2008
18/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2008, 1.000 đ/cp
Cổ phiếu thưởng 26/09/2008
18/12/2008
10/1
Phát hành thêm: 700,000 (11)

- Ngày giao dịch chính thức: 18/12/2008.
Thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.099.989 cổ phần
- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 9.099.989 cổ phần
Cổ phiếu thưởng 26/09/2008
18/12/2008
5/1
Phát hành thêm: 1,400,000

Cổ tức đợt 1/2008, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 30/07/2007
20/08/2007
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2007, 1.000 đ/cp
Cổ phiếu thưởng 30/07/2007
20/08/2007
2/1
Phát hành thêm: 1,000,000

Cổ tức đợt 1/2007, 1.000 đ/cp
Phát hành hiện hữu 30/07/2007
20/08/2007
1/2
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 4,000,000

Cổ tức đợt 1/2007, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 07/03/2007
26/03/2007
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Cổ tức năm 2006, 2.500 đ/cp
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc