Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (stb)

30.55
-1.10
(-3.48%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - STB

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Mua cổ phiếu quỹ 03/08/2021
03/08/2021
KL cổ phiếu quỹ mua: -100,000,000

STB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.885.215.716 cp (03/08/2021 09:13)
STB: Đã bán 81.562.287 cp quỹ (02/08/2021 10:22)
Phát hành khác 16/08/2017
16/08/2017
Phát hành thêm: 400,000,000

STB: 25.9.2017, giao dịch 400.000.000 cp niêm yết bổ sung (23/08/2017 11:04)
Sacombank được niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phần hoán đổi từ NH Phương Nam (22/08/2017 10:05)
STB: 16.8.2017, niêm yết bổ sung 400.000.000 cp (15/08/2017 06:15)
Sacombank sắp niêm yết 400 triệu cp hoán đổi với SouthernBank vốn bị 'mắc kẹt' trước đó (13/01/2017 12:40)
Sacombank chính thức tăng vốn lên 18.852 tỷ đồng (01/12/2015 14:48)
STB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.803.653.429 cp (01/12/2015 10:49)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 16/10/2015
17/11/2015
100/20
Phát hành thêm: 228,502,318 (-14201807)
Cổ phiếu sau phát hành: 1,385,215,716

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:20
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2015

-

STB: 17.11.2015, niêm yết bổ sung 242.704.126 cổ phiếu (13/11/2015 17:15)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.485.215.716 cổ
phiếu
Cổ tức bằng tiền 29/11/2013
16/12/2013
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2013
Phát hành khác 21/08/2013
21/08/2013
Phát hành thêm: 32,219,029

STB: Niêm yết bổ sung 32,2 triệu cổ phiếu ESOP

Số lượng: 32.219.029 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu hai trăm mười chín nghìn không trăm hai mươi chín cổ phiếu).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/08/2013, Ngày chính thức giao dịch: 03/07/2014.
Cổ tức bằng tiền 20/05/2013
10/06/2013
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2013
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 20/05/2013
08/07/2013
100/14
Phát hành thêm: 136,355,473 (30576)
Cổ phiếu sau phát hành: 1,110,292,562

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 tỷ lệ 100:14
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2013
---------------
STB: 8/7, giao dịch 136.324.897 cp phát hành thêm trả cổ tức năm 2011 (27/06/2013 16:44)
Mua cổ phiếu quỹ 03/01/2012
03/01/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 100,000,000

Sacombank hoàn tất mua 100 triệu cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện từ 16/11-3/1.
Cổ tức bằng tiền 10/08/2011
30/08/2011
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2011
Phát hành hiện hữu 10/08/2011
07/12/2011
100/15
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 137,688,452 (1)
Cổ phiếu sau phát hành: 1,055,611,465

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:15 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2011
Ngày nộp tiền: 30/08/2011-27/09/2011

- Số lượng đăng ký phát hành: 156.046.911 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán phát hành: 137.688.451 cổ phiếu

------

STB: 7/12 - giao dịch 156.044.651 cổ phiếu phát hành thêm
Phát hành khác 10/08/2011
17/12/2011
Phát hành thêm: 18,356,200

18.356.200???
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 07/07/2010
22/10/2010
20/3
Phát hành thêm: 100,505,295
Cổ phiếu sau phát hành: 770,540,596

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2010
Theo đó, STB được chào bán 247.913.061 cổ phiếu, trong đó 100.505.295 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; 134.007.060 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 13.400.706 cổ phiếu chào bán cho cán bộ cốt cán.

----------

STB: 22/10 Chính thức giao dịch 247.887.713 CP Phát hành thêm
Khối lượng niêm yết: 917.923.013
Khối lượng lưu hành: 917.923.013
Phát hành hiện hữu 07/07/2010
22/10/2010
10/2
(giá: 12,000)
Phát hành thêm: 134,007,060 (25348)
Cổ phiếu sau phát hành: 904,522,308

Theo đó, STB sẽ phát hành 134.007.060 cổ phiếu tỷ lệ 10:2 với giá phát hành là 12.000 đ/CP.
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2010
Ngày nộp tiền: 26/07/2010-20/08/2010
Phát hành nội bộ 07/07/2010
22/10/2010
Phát hành thêm: 13,400,706

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2010
Theo đó, STB được chào bán 247.913.061 cổ phiếu, trong đó 100.505.295 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; 134.007.060 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 13.400.706 cổ phiếu chào bán cho cán bộ cốt cán.
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 16/09/2009
03/12/2009
20/3
Phát hành thêm: 76,737,463
Cổ phiếu sau phát hành: 588,320,547

Tỷ lệ cổ tức: 15% (tương đương tỷ lệ 20:3), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được
hưởng 01 quyền, cứ 20 quyền sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 76.737.462 cổ phiếu
=============
STB: ngày 3/12 chính thức giao dịch 158 triệu cổ phiếu phát hành thêm
HoSE thông báo chấp thuận cho ngân hàng Sacombank được niêm yết bổ sung 158.452.216 cổ phiếu.

------
KL Niêm yết: 670,035,300
Phát hành hiện hữu 16/09/2009
03/12/2009
20/3
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 76,737,463 (22709)
Cổ phiếu sau phát hành: 665,035,301

Tỷ lệ phát hành: 20:3, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 20
quyền sẽ được mua 3 cổ phiếu mới.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 76.737.462 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Phát hành nội bộ 16/09/2009
03/12/2009
Phát hành thêm: 5,000,000

Phát hành cho cán bộ chủ chốt của Ngân hàng
- Số lượng phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mua cổ phiếu quỹ 07/07/2009
07/07/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: -18,265,270

Trước đó, vào ngày 22/6/2009, Sacombank đã gởi thông báo đến HOSE đăng ký bán 18.265.270 cổ phiếu quỹ bằng phương thức giao dịch thoả thuận và khớp lệnh kể từ ngày 01/7/2009. Tính đến thời điểm ngày 06/7/2009, số lượng cổ phiếu quỹ của Sacombank đã giao dịch thoả thuận thành công qua HOSE là 5.400.000 cổ phiếu.

Và ngày 07/7/2009, Sacombank đã bán thỏa thuận toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại là 12.865.270 cổ phiếu, tuân thủ đúng Công văn 1226/SGDHCM-NY với giá thỏa thuận theo đúng quy định là không nhỏ hơn giá tham chiếu trừ 3 đơn vị yết giá.
Mua cổ phiếu quỹ 31/12/2008
31/12/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 18,265,270

Theo đó, từ ngày 18/11/2008 đến 31/12/2008, STB đã mua lại 18.265.270 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (trong tổng số 25.000.000 cổ phiếu đã đăng ký mua). Nguồn vốn để mua lại từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn đến thời điểm 30/09/2008.
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 23/07/2008
10/09/2008
20/3
Phát hành thêm: 66,732,213 (30546)
Cổ phiếu sau phát hành: 511,583,084

Trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
===============
+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.732.212 cổ phiếu
============
STB: 10/9-Giao dịch 66.701.667 cổ phiếu phát hành thêm
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 07/06/2007
21/08/2007
25/3
Phát hành thêm: 25,072,954
Cổ phiếu sau phát hành: 234,014,235

Trả cổ tức 2006 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:3
===============
Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (tương đương tỷ lệ 25: 3)
Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.072.954 cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 07/06/2007
21/08/2007
1/1
(giá: 15,000)
Phát hành thêm: 208,941,281 (74095)
Cổ phiếu sau phát hành: 442,881,421

Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 15000đ/CP
============
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 208.941.281 cổ phiếu
============
STB: Giao dịch 235.940.136 cổ phiếu phát hành thêm ngày 21/08/2007
Phát hành nội bộ 07/06/2007
21/08/2007
Phát hành thêm: 2,000,000 (74099)

- Chào bán cho cán bộ chủ chốt: 2.000.000 cổ phiếu;
Phát hành khác 07/06/2007
21/08/2007
Phát hành thêm: 74,095

74,095???
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 13/10/2006
15/11/2006
10/1
Phát hành thêm: 18,994,730 (748)
Cổ phiếu sau phát hành: 208,941,281

Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10:1
============
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận kế hoạch niêm yết bổ sung 18.993.982 cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc