Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (vbb)

11.50
-0.10
(-0.86%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - VBB

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành hiện hữu 08/01/2024
16/04/2024
100/21
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 100,313,360 (6842759)

16/04/2024 00:00 VBB: Đã phát hành 93.470.601 cổ phiếu ra công chúng
16/04/2024 00:00 VBB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 571.153.270cp
11/04/2024 00:00 VBB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 571.853.270 cp
Cổ phiếu thưởng 10/06/2021
16/07/2021
100/14
Phát hành thêm: 58,662,787 (22)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14

16/07/2021 ## VBB: Chấp thuận niêm yết bổ sung 58.662.765 cổ phiếu
27/07/2021 ## VBB: Ngày 06/08/2021, giao dịch 58.662.765 cổ phiếu niêm yết bổ sung
03/08/2021 ## VBB: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Ba Tháng Hai
21/06/2021 ## VBB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 477.682.669 CP
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc