Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (vbb)

9.60
-0.20
(-2.04%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
9.80
9.70
9.70
9.60
20,700
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
13.1
1.1k
7.1 lần
0%
8%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.3
4,156 tỷ
478 triệu
35,059
12.8 - 6.7
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
131,362 tỷ
6,896 tỷ
1,904.9%
5.0%
26,548 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (837 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
ACV 84.40 (-0.60) 15.8%
VGI 52.20 (0.50) 13.2%
MCH 139.50 (1.40) 8.3%
BSR 18.00 (-0.60) 5.0%
VEA 35.80 (-0.30) 4.1%
VEF 183.40 (-5.90) 2.7%
DNH 58.00 (-2.20) 2.2%
PGV 20.25 (-0.20) 2.0%
FOX 55.00 (-1.00) 1.6%
MVN 16.30 (-0.50) 1.5%
VSF 33.20 (0.90) 1.5%
SSH 65.60 (-0.90) 1.4%
QNS 45.50 (-0.50) 1.4%
MSR 13.60 (-0.30) 1.3%
IDP 249.00 (0.00) 1.3%
CTR 112.20 (-6.50) 1.2%
SNZ 31.00 (0.20) 1.0%
OIL 9.20 (-0.30) 0.9%
MML 28.00 (0.10) 0.7%
VTP 69.30 (1.10) 0.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
9.50 3,200 9.70 5,800
9.00 2,600 9.80 100
8.50 1,300 9.90 600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:12 9.70 -0.10 300 300
09:19 9.70 -0.10 200 500
09:22 9.70 -0.10 100 600
09:25 9.70 -0.10 300 900
09:49 9.70 -0.10 400 1,300
09:55 9.70 -0.10 200 1,500
09:58 9.60 -0.20 100 1,600
10:11 9.70 -0.10 300 1,900
10:29 9.70 -0.10 200 2,100
10:49 9.70 -0.10 500 2,600
10:53 9.70 -0.10 500 3,100
13:10 9.60 -0.20 400 3,500
13:27 9.60 -0.20 100 3,600
13:32 9.60 -0.20 400 4,000
13:43 9.60 -0.20 400 4,400
13:44 9.60 -0.20 1,600 6,000
13:58 9.70 -0.10 100 6,100
13:59 9.60 -0.20 100 6,200
14:10 9.70 -0.10 1,400 7,600
14:23 9.70 -0.10 5,000 12,600
14:39 9.70 -0.10 600 13,200
14:40 9.70 -0.10 1,500 14,700
14:45 9.60 -0.20 2,000 16,700
14:52 9.60 -0.20 3,500 20,200
14:54 9.60 -0.20 500 20,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (2.65) 0% 35 (0.26) 1%
2019 0 (4.60) 0% 540 (0.49) 0%
2020 0 (5.08) 0% 0 (0.30) 0%
2021 0 (6.09) 0% 0 (0.51) 0%
2022 0 (7.11) 0% 0 (0.52) 0%
2023 0 (2.31) 0% 0 (0.16) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc