CTCP Chứng khoán VNDirect (vnd)

21.70
-0.85
(-3.77%)

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 22/05/2014
09/06/2014
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2014
Cổ tức bằng tiền 03/06/2015
25/06/2015
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015
Cổ tức bằng tiền 10/08/2016
22/08/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2016
Cổ tức bằng tiền 09/05/2018
18/05/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã CK: VND) như sau:

Cổ tức bằng tiền 13/06/2019
25/06/2019
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 20/07/2020
29/07/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 12/04/2021
22/04/2021
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 26/05/2022
10/06/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 26/05/2010
13/09/2010
3/1
Phát hành thêm: 15,000,000

Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2010
Cổ phiếu thưởng 06/11/2014
14/02/2015
20/1
Phát hành thêm: 4,999,950

Thưởng cổ phiếu. tỷ lệ 20:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2014
Cổ phiếu thưởng 27/02/2018
16/05/2018
100/10
Phát hành thêm: 15,499,817

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã CK: VND) như sau:

Cổ phiếu thưởng 10/03/2022
19/05/2022
100/80
Phát hành thêm: 347,955,750

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:80
Phát hành hiện hữu 26/05/2010
13/09/2010
9/8
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 40,000,000 (1000)

Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 9:8 10.000đồng/cổ phiếu
VND: 13/9-Chính thức giao dịch 54.999.000 cp niêm yết bổ sung (HNX)
---------------
Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 99.999.000 cổ phiếu (Chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn cổ phiếu);
Phát hành hiện hữu 06/11/2014
14/02/2015
2/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 49,999,500 (285)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 2:1. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2014
Ngày nộp tiền: 12/11/2014-09/12/2014

---

VND: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 54.999.165 cổ phiếu (14/02/2015 13:32)
VND: SL cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 154,997,965 cp (14/02/2015 08:07)
Chứng khoán VNDirect đã bán hết 55 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng (19/12/2014 20:15)
Phát hành hiện hữu 27/02/2018
16/05/2018
3/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 51,666,055 (1733868)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã CK: VND) như sau:


--

VND: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 216.489.761 cp (12/06/2018 17:28)
VND: Giao dịch 65.432.004 cp niêm yết bổ sung (23/05/2018 14:34)
VND: 16.5.2018, niêm yết bổ sung 65.432.004 cp (15/05/2018 14:50)
Phát hành hiện hữu 10/06/2021
10/08/2021
1/1
(giá: 14,500)
Phát hành thêm: 220,430,169 (5915651)

10/08/2021 ## VND: Ngày 17/08/2021, giao dịch đầu tiên 214.514.518 cổ phiếu niêm yết bổ sung
15/07/2021 ## VND: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 429.029.036 cp
Phát hành hiện hữu 10/03/2022
19/05/2022
1/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 434,944,687 (1115)

VND: 19.5.2022, niêm yết bổ sung 782.899.322 cp (18/05/2022 09:23)
VND: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.217.843.649 cp (10/05/2022 10:28)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |