CTCP Tập đoàn Hòa Phát (hpg)

26.20
-0.10
(-0.38%)