CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (nvl)

15.40
-0.20
(-1.28%)