Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (stb)

30.55
-1.10
(-3.48%)