Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (stb)

31.60
-1.30
(-3.95%)