Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (pgb)

18.30
0
(0%)

THÔNG TIN CÔNG TY

Mã CK PGB
Giá hiện tại 18.3000
Tên công ty Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (pgb)
Tên giao dịch Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website
Ngày niêm yết 2020-12-24
KL niêm yết lần đầu 300,000,000
KL niêm yết 420,000,000
KL lưu hành 420,000,000
Vốn thị trường 7,812,000,160
NN mua 0 (0%)
NN sở hữu 0 (0%)

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tên Chức vụ Cổ phần
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
0

LỊCH SỬ

LĨNH VỰC KINH DOANH


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Họ và tên 0 0%
2/ Chức vụ 0 0%
3/ Số CMND 0 0%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ 1 N/A N/A
2/ 2 N/A N/A
3/ 3 N/A N/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc