CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)

31.40
0
(0%)

THÔNG TIN CÔNG TY

Mã CK SZG
Giá hiện tại 30.9000
Tên công ty CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)
Tên giao dịch CTCP Sonadezi Giang Điền
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website
Ngày niêm yết 2021-12-27
KL niêm yết lần đầu 54,898,000
KL niêm yết 54,898,000
KL lưu hành 54,898,000
Vốn thị trường 1,646,940,000
NN mua 0 (0%)
NN sở hữu 0 (0%)

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tên Chức vụ Cổ phần

LỊCH SỬ

LĨNH VỰC KINH DOANH


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc