CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)

31.40
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
31.40
31
31.40
31
4,100
15.1k
3.5k
8.8 lần
2.1 lần
6% # 23%
1.4
1,696 tỷ
55 triệu
4,608
37.5 - 27.2
2,628 tỷ
826 tỷ
318.2%
23.91%
33 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
30.50 400 33.00 1,000
30.40 1,000 33.90 100
30.30 3,000 34.00 9,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (15 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 72.40 (-12.70) 25.0%
ACV 107.30 (1.70) 23.3%
MCH 196.30 (1.00) 14.2%
BSR 21.30 (-1.10) 6.8%
VEA 41.50 (-1.00) 5.6%
FOX 88.70 (-0.30) 4.4%
MVN 38.60 (5.00) 3.9%
VEF 210.00 (-3.00) 3.5%
SSH 68.40 (-0.20) 2.5%
PGV 22.40 (-0.20) 2.5%
DNH 44.00 (0.00) 1.8%
QNS 48.60 (-0.10) 1.7%
VSF 33.00 (-0.10) 1.7%
IDP 255.00 (0.00) 1.5%
MSR 13.10 (-0.50) 1.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
10:13 31 -3 500 500
10:18 31.40 -2.60 100 600
10:42 31.40 -2.60 1,400 2,000
10:57 31.40 -2.60 1,000 3,000
10:58 31.40 -2.60 500 3,500
11:10 31.40 -2.60 600 4,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 348.67 (0.32) 0% 56.55 (0.06) 0%
2023 416.45 (0.25) 0% 113.05 (0.10) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV92,14088,20087,053165,135425,252365,110317,755380,094259,336244,976
Tổng lợi nhuận trước thuế45,67660,24747,99886,100236,275137,51773,08084,20973,26674,884
Lợi nhuận sau thuế 36,48648,06138,35469,819189,732110,58662,08067,09558,47559,780
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ36,48648,06138,35469,819189,732110,58662,08067,09558,47559,780
Tổng tài sản3,454,6163,689,8443,726,1113,743,0533,689,8443,675,5443,795,2383,322,8712,625,5742,157,518
Tổng nợ2,628,4692,900,1822,962,5523,017,8482,900,1823,005,0923,148,4082,674,0432,037,6601,597,283
Vốn chủ sở hữu826,148789,662763,560725,206789,662670,452646,830648,828587,914560,235


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc