CTCP Tập đoàn FLC (flc)

3.50
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
3.50
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
11.2
-2.7k
0 lần
-5%
-24%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.2
2,485 tỷ
710 triệu
9,488,805
3.6 - 3.3
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
28,272 tỷ
7,945 tỷ
355.9%
21.9%
249 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
Hệ sinh thái FLC
(Hệ sinh thái)
#Hệ sinh thái FLC - ^FLC     (5 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAB 196.40 (0.00) 48.8%
FLC 3.50 (0.00) 41.4%
HAI 1.50 (0.00) 4.6%
AMD 1.11 (0.00) 3.0%
KLF 0.80 (0.00) 2.2%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 13,000 (11.64) 0% 984 (0.39) 0%
2018 14,000 (12.02) 0% 784 (0.47) 0%
2019 20,000 (15.93) 0% 570 (0.70) 0%
2020 12,500 (13.50) 0% -1,957 (0.31) -0%
2021 15,250 (6.88) 0% 0.01 (0.08) 836%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |