DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi Giá sổ sách P/B EPS PE PS ROA ROE Cao/Thấp
52 tuần
1/
spm
CTCP SPM
11 0 57.66 0.2x 0.7k 15.7x 0.4x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
2/
lgl
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
3.24 0 13.02 0.3x 0.3k 10.6x 1.5x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
3/
tsc
CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ
3.24 0 12.66 0.3x 0k 0x 1.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
4/
kpf
CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
3.47 0 13.02 0.3x 0k 0x 10,000x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
5/
hid
CTCP Halcom Việt Nam
3.22 0 12.28 0.3x 0.2k 13.5x 0.8x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
6/
tni
CTCP Tập đoàn Thành Nam
2.68 0 9.95 0.3x 0.3k 8.2x 0.2x 321% 3%

Biểu đồ 52 tuần
7/
fit
CTCP Tập đoàn F.I.T
4.71 0 17.26 0.3x 0k 0x 0.9x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
8/
bcg
CTCP Bamboo Capital
9.38 0 33.13 0.3x 0.1k 67.2x 1.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
9/
drh
CTCP DRH Holdings
3.50 0 12.18 0.3x 0k 0x 122.6x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
10/
sjf
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương
1.79 0 6.20 0.3x 0k 0x 1.6x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
11/
ldg
CTCP Đầu tư LDG
2.93 0 10.09 0.3x 0k 0x 13.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
12/
kmr
CTCP Mirae
3.52 0 11.28 0.3x 0.0k 88x 0.4x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
13/
fcm
CTCP Khoáng sản FECON
4.15 0 12.96 0.3x 0.3k 12.5x 0.4x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
14/
bkg
Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam
4.25 0 12.99 0.3x 0.2k 28.7x 1.4x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
15/
svd
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng
2.95 0 8.80 0.3x 0k 0x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
16/
hvx
CTCP Xi măng VICEM Hải Vân
2.85 0 8.42 0.3x 0k 0x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
17/
tdg
CTCP Dầu khí Thái Dương
4.21 0 12.33 0.3x 0.2k 26.6x 0.1x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
18/
lcm
CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai
1.70 -0.10 5 0.4x 0.1k 12.9x 0.8x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
19/
htv
CTCP Vận tải Hà Tiên
9.38 0 24.82 0.4x 0.7k 13.3x 0.4x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
20/
sha
CTCP Sơn Hà Sài Gòn
4.54 0 12.45 0.4x 0.4k 10.5x 0.1x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
21/
dah
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
4 0 10.95 0.4x 0.0k 133.3x 5.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
22/
aam
CTCP Thủy sản MeKong
8.68 0 23.47 0.4x 0k 0x 0.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
23/
vid
CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
5.96 0 15.94 0.4x 0.4k 13.9x 0.2x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
24/
dta
CTCP Đệ Tam
4.35 0 11.24 0.4x 0.1k 39.5x 0.7x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
25/
lec
CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung
5.89 0 15.01 0.4x 0k 0x 2.0x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
26/
tnt
CTCP Tài Nguyên
5.20 0 13.36 0.4x 0.4k 12.5x 0.3x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
27/
aat
Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
4.36 0 10.64 0.4x 0.2k 19.9x 0.5x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
28/
har
CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
4.35 0 10.56 0.4x 0.3k 16.4x 25.7x 3% 3%

Biểu đồ 52 tuần
29/
tcr
CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera
3.94 0 8.98 0.4x 0k 0x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
30/
tna
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
4.85 0 11.57 0.4x 0k 0x 0.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
31/
aph
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
9.90 0 23.85 0.4x 0.4k 29.3x 0.2x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
32/
vrc
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC
10.65 0 25.22 0.4x 0.0k 1,095x 54.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
33/
hap
CTCP Tập đoàn Hapaco
4.74 0 10.89 0.4x 0.2k 26.3x 1.8x 2% 2%

Biểu đồ 52 tuần
34/
hu1
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1
6.04 0 14.87 0.4x 0.0k 324x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
35/
hqc
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân
4.12 0 9.35 0.4x 0.0k 205.5x 7.0x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
36/
hsl
CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
5.59 0 12.49 0.4x 0.3k 17.4x 0.6x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
37/
tpc
CTCP Nhựa Tân Đại Hưng
5.90 0 13.58 0.4x 0k 0x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
38/
dag
CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á
2.61 0 5.70 0.5x 0k 0x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
39/
crc
CTCP Create Capital Việt Nam
6.38 0 13.75 0.5x 1.0k 6.4x 0.5x 5% 7%

Biểu đồ 52 tuần
40/
lm8
CTCP Lilama 18
14.90 0 32.04 0.5x 1.4k 11.0x 0.1x 1% 4%

Biểu đồ 52 tuần
41/
itc
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà
11.55 0 24.23 0.5x 0.6k 18.5x 1.8x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
42/
hii
CTCP An Tiến Industries
6.27 0 13.51 0.5x 0.9k 6.8x 0.1x 4% 7%

Biểu đồ 52 tuần
43/
plp
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
5.33 0 11.15 0.5x 0k 0x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
44/
dqc
CTCP Bóng đèn Điện Quang
15.40 0 32.69 0.5x 0k 0x 0.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
45/
abs
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
5.44 0 11.47 0.5x 0.2k 30.4x 0.4x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
46/
vne
Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
5.50 0 11.56 0.5x 0.1k 42.5x 0.5x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
47/
asp
CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha
4.70 0 9.66 0.5x 0k 0x 0.0x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
48/
c47
CTCP Xây dựng 47
5.90 0 12.06 0.5x 0.4k 14.4x 0.2x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
49/
pnc
CTCP Văn hóa Phương Nam
8.60 0 17.49 0.5x 1.0k 8.5x 0.1x 2% 6%

Biểu đồ 52 tuần
50/
c32
CTCP CIC39
17.60 0 35.39 0.5x 0k 0x 0.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
51/
ita
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
5.48 0 11 0.5x 0.2k 24.9x 8.7x 2% 2%

Biểu đồ 52 tuần
52/
psh
CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
6.10 0 12.38 0.5x 0k 0x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
53/
tlh
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên
8.26 0 16.58 0.5x 0k 0x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
54/
khg
Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
5.88 0 11.52 0.5x 0.2k 32.6x 11.8x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
55/
tld
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
5.24 0 10.35 0.5x 0.1k 48.2x 1.1x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
56/
phc
CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings
6.80 0 13.25 0.5x 0.2k 45.3x 0.2x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
57/
ptc
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
5.78 0 11.15 0.5x 0.3k 21.3x 2.6x 2% 2%

Biểu đồ 52 tuần
58/
asm
CTCP Tập đoàn Sao Mai
12.05 0 23.50 0.5x 0.5k 25.9x 0.4x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
59/
tcd
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
6.99 0 13.38 0.5x 0.2k 30.6x 1.2x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
60/
ric
CTCP Quốc tế Hoàng Gia
4 0 7.37 0.5x 0k 0x 2.9x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
61/
dxv
CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
6.03 0 10.28 0.6x 0k 0x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
62/
scr
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
7.19 0 12.95 0.6x 0.0k 240x 7.9x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
63/
eve
CTCP Everpia
13.80 0 24.09 0.6x 0.3k 44.7x 0.7x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
64/
hpx
CTCP Đầu tư Hải Phát
6.50 0 11.85 0.6x 0.6k 11.6x 1.1x 2% 5%

Biểu đồ 52 tuần
65/
has
CTCP Hacisco
9.95 0 17.07 0.6x 0k 0x 0.6x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
66/
lss
CTCP Mía Đường Lam Sơn
13.20 0 23.35 0.6x 1.4k 9.6x 0.4x 3% 6%

Biểu đồ 52 tuần
67/
dxs
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
8.20 0 14.08 0.6x 0k 0x 2.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
68/
cii
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
17.60 0 29.93 0.6x 1.4k 12.7x 1.7x 1% 5%

Biểu đồ 52 tuần
69/
evg
CTCP Tập đoàn EverLand
7.15 0 12.26 0.6x 0.2k 45.1x 1.6x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
70/
sbv
CTCP Siam Brothers Việt Nam
10.65 0 18.05 0.6x 0.4k 27.3x 0.6x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
71/
pmg
CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
8.28 0 13.77 0.6x 0k 0x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
72/
pan
CTCP Tập đoàn Pan
23.90 0 39.28 0.6x 2.1k 11.5x 0.4x 2% 5%

Biểu đồ 52 tuần
73/
vmd
CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
17.25 0 27.63 0.6x 1.6k 11x 0.1x 1% 6%

Biểu đồ 52 tuần
74/
vtb
CTCP Viettronics Tân Bình
10.70 0 17.30 0.6x 1.1k 10.1x 1.0x 5% 6%

Biểu đồ 52 tuần
75/
vns
CTCP Ánh Dương Việt Nam
11.10 0 17.53 0.6x 1.8k 6.2x 0.6x 7% 10%

Biểu đồ 52 tuần
76/
nvl
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
14.35 0 22.92 0.6x 0.3k 44.8x 5.8x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
77/
sam
CTCP SAM HOLDINGS
7.62 0 12.19 0.6x 0.1k 96.9x 1.2x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
78/
bce
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương
6.03 0 9.44 0.6x 0.1k 46.3x 1.7x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
79/
svc
CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
26.30 0 40.53 0.6x 0.5k 51.3x 0.1x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
80/
cmx
CTCP Camimex Group
9.81 0 14.97 0.7x 0.5k 18.5x 0.4x 2% 4%

Biểu đồ 52 tuần
81/
bbc
CTCP Bibica
50.20 0 76.65 0.7x 6.1k 8.3x 0.6x 6% 8%

Biểu đồ 52 tuần
82/
tvt
Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
18 0 27.48 0.7x 0.5k 36.7x 0.2x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
83/
vps
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO)
9.70 0 13.70 0.7x 0.7k 13.3x 0.4x 3% 5%

Biểu đồ 52 tuần
84/
ksb
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
22.80 0 34.13 0.7x 1.0k 22.6x 3.8x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
85/
pxi
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
3.10 0 4.49 0.7x 0k 0x 3.0x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
86/
cre
CTCP Bất động sản Thế Kỷ
8.21 0 12.14 0.7x 0.0k 203.3x 2.7x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
87/
fir
CTCP Địa ốc First Real
7.93 0 11.71 0.7x 0.1k 79x 3.8x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
88/
hvh
CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC
8.15 0 12.23 0.7x 0.5k 17.7x 1.1x 3% 4%

Biểu đồ 52 tuần
89/
tya
CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam
11 0 16.12 0.7x 0.5k 22.9x 0.2x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
90/
mhc
CTCP MHC
8.96 0 13.25 0.7x 1.7k 5.5x 2.8x 9% 12%

Biểu đồ 52 tuần
91/
fcn
CTCP FECON
14.95 0 21.36 0.7x 0k 0x 0.8x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
92/
tn1
CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
13.80 0 18.65 0.7x 0.9k 15.3x 0.7x 3% 5%

Biểu đồ 52 tuần
93/
gta
CTCP Chế biến gỗ Thuận An
12.05 0 16.73 0.7x 1k 11.9x 0.5x 3% 6%

Biểu đồ 52 tuần
94/
abt
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
35 0 51.50 0.7x 7.1k 5.1x 0.6x 10% 14%

Biểu đồ 52 tuần
95/
ict
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện
15.15 0 20.05 0.7x 1.2k 11.7x 0.3x 3% 6%

Biểu đồ 52 tuần
96/
dat
CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản
9.69 0 13.60 0.7x 1.2k 8.3x 0.2x 4% 9%

Biểu đồ 52 tuần
97/
aaa
CTCP Nhựa An Phát Xanh
11.40 0 15.86 0.7x 1.0k 11.9x 0.4x 3% 6%

Biểu đồ 52 tuần
98/
tco
CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
12.30 0 17.37 0.7x 0.8k 16.0x 0.5x 1% 5%

Biểu đồ 52 tuần
99/
tta
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
8.73 0 11.83 0.7x 0.7k 12.3x 2.3x 3% 6%

Biểu đồ 52 tuần
100/
pit
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex
6.20 0 8.37 0.7x 0k 0x 0.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
101/
uic
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
38.75 0 52.19 0.7x 6.2k 6.3x 0.1x 9% 12%

Biểu đồ 52 tuần
102/
hhp
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
9.32 0 12.41 0.7x 0.3k 37.0x 0.5x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
103/
l10
CTCP Lilama 10
20.90 0 28.05 0.7x 2.6k 8.0x 0.2x 2% 9%

Biểu đồ 52 tuần
104/
cmv
CTCP Thương nghiệp Cà Mau
10.90 0 13.64 0.7x 0.9k 12x 0.0x 3% 6%

Biểu đồ 52 tuần
105/
trc
CTCP Cao su Tây Ninh
43 0 57.08 0.7x 2.8k 15.3x 2.0x 4% 5%

Biểu đồ 52 tuần
106/
asg
Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
19.90 0 26.47 0.8x 0.1k 398x 0.8x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
107/
vca
CTCP Thép VICASA - VNSTEEL
9.60 0 12.73 0.8x 0.2k 50.5x 0.1x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
108/
teg
CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
8.66 0 11.62 0.8x 0.6k 15.7x 3.4x 4% 5%

Biểu đồ 52 tuần
109/
gmc
CTCP Garmex Sài Gòn
9.10 0 12.07 0.8x 0k 0x 683.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
110/
htn
CTCP Hưng Thịnh Incons
13.30 0 17.17 0.8x 1.0k 13.4x 0.4x 1% 6%

Biểu đồ 52 tuần
111/
vph
CTCP Vạn Phát Hưng
8.30 0 10.55 0.8x 0k 0x 11.0x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
112/
hhs
CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
10.50 0 13.40 0.8x 1.2k 8.5x 7.8x 9% 9%

Biểu đồ 52 tuần
113/
dxg
CTCP Tập đoàn Đất Xanh
16.90 0 21.54 0.8x 0.4k 39.9x 2.8x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
114/
vng
CTCP Du lịch Thành Thành Công
8.63 0 11.04 0.8x 0k 0x 1.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
115/
sbt
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
11.95 0 15.29 0.8x 0.8k 14.3x 0.3x 2% 5%

Biểu đồ 52 tuần
116/
tct
CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
21.15 0 26.56 0.8x 0.7k 32.0x 9.8x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
117/
btp
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa
14.15 0 17.73 0.8x 1.1k 12.4x 1.1x 5% 6%

Biểu đồ 52 tuần
118/
srf
CTCP Kỹ nghệ Lạnh
9.50 0 12.12 0.8x 0.0k 969x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
119/
pjt
CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex
10.80 0 13.25 0.8x 0.8k 13.3x 0.3x 4% 6%

Biểu đồ 52 tuần
120/
dhm
CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
9.02 0 11.31 0.8x 0.3k 34.9x 0.1x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
121/
shb
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
12 0 14.69 0.8x 2.2k 5.5x 0.8x 1% 15%

Biểu đồ 52 tuần
122/
acl
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
12.85 0 15.98 0.8x 0.3k 51.4x 0.5x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
123/
sc5
CTCP Xây dựng Số 5
19.70 0 24.43 0.8x 2.7k 7.4x 0.1x 2% 11%

Biểu đồ 52 tuần
124/
ptl
CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
3.93 0 4.89 0.8x 0.1k 65.8x 9.3x 1% 1%

Biểu đồ 52 tuần
125/
hti
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO
16.05 0 19.93 0.8x 2.3k 6.9x 0.9x 4% 12%

Biểu đồ 52 tuần
126/
rdp
CTCP Rạng Đông Holding
5.65 0 7.03 0.8x 0.4k 12.9x 0.1x 1% 6%

Biểu đồ 52 tuần
127/
hmc
CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel
12.30 0 14.92 0.8x 0.8k 15.1x 0.1x 2% 5%

Biểu đồ 52 tuần
128/
hub
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
18.30 0 22.30 0.8x 2.4k 7.6x 1.3x 7% 11%

Biểu đồ 52 tuần
129/
cti
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
18.45 0 22.89 0.8x 1.6k 11.8x 1.3x 2% 7%

Biểu đồ 52 tuần
130/
geg
CTCP Điện Gia Lai
14.15 0 17.27 0.8x 0.5k 29.8x 2.1x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
131/
hcd
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
10.45 0 12.61 0.8x 1.6k 6.7x 0.4x 7% 12%

Biểu đồ 52 tuần
132/
dbt
CTCP Dược phẩm Bến Tre
13.30 0 15.98 0.8x 0.8k 16.4x 0.3x 1% 5%

Biểu đồ 52 tuần
133/
idi
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI
12.55 0 15.10 0.8x 0.3k 40.5x 0.4x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
134/
vip
CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco
15.25 0 18.89 0.8x 1.1k 13.9x 2.1x 6% 6%

Biểu đồ 52 tuần
135/
ybm
CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
11.20 0 12.93 0.8x 0.9k 11.5x 0.2x 2% 7%

Biểu đồ 52 tuần
136/
sma
CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
9.10 0 10.77 0.8x 0.2k 39.6x 2.5x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
137/
khp
CTCP Điện lực Khánh Hòa
9.96 0 11.75 0.8x 1.8k 5.6x 0.1x 4% 15%

Biểu đồ 52 tuần
138/
dc4
CTCP Xây dựng DIC Holdings
11.90 0 13.46 0.8x 2.0k 5.6x 0.9x 6% 15%

Biểu đồ 52 tuần
139/
jvc
CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật
3.83 0 4.50 0.9x 0.4k 8.7x 0.7x 7% 10%

Biểu đồ 52 tuần
140/
vhm
CTCP Vinhomes
38.25 0 45.06 0.9x 5.1k 7.6x 2.0x 5% 11%

Biểu đồ 52 tuần
141/
vnl
CTCP Logistics Vinalink
15.75 0 18.91 0.9x 2.8k 5.9x 0.3x 10% 15%

Biểu đồ 52 tuần
142/
lcg
CTCP Licogi 16
12.05 0 13.60 0.9x 0.7k 18.3x 1.1x 2% 5%

Biểu đồ 52 tuần
143/
ijc
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
15.80 0 17.83 0.9x 1.3k 12.3x 3.0x 5% 7%

Biểu đồ 52 tuần
144/
vpg
CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
16.10 0 17.75 0.9x 0k 0x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
145/
nsc
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam
75.90 0 83.50 0.9x 12.8k 5.9x 0.6x 10% 15%

Biểu đồ 52 tuần
146/
ctd
CTCP Xây dựng Coteccons
73.40 0 82.26 0.9x 2.6k 28.4x 0.4x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
147/
tip
CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa
24.40 0 27.17 0.9x 3.2k 7.6x 9.7x 10% 12%

Biểu đồ 52 tuần
148/
st8
CTCP Siêu Thanh
9.57 0 10.67 0.9x 0.2k 60.8x 20.3x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
149/
tte
CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
11.15 0 11.36 0.9x 0.1k 116.1x 2.2x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
150/
ors
CTCP Chứng khoán Tiên Phong
14.65 0 18.08 0.9x 1.2k 13.8x 1.3x 2% 7%

Biểu đồ 52 tuần
151/
qcg
CTCP Quốc Cường Gia Lai
14.55 0 15.83 0.9x 0.1k 292x 13.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
152/
msb
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
15.20 0 16.15 0.9x 2.3k 6.5x 1.6x 2% 14%

Biểu đồ 52 tuần
153/
tvb
CTCP Chứng khoán Trí Việt
8.95 0 9.51 0.9x 0.9k 9.6x 5.2x 9% 10%

Biểu đồ 52 tuần
154/
vsc
CTCP Container Việt Nam
23.15 0 25.01 0.9x 1.1k 21.9x 1.3x 3% 4%

Biểu đồ 52 tuần
155/
ccl
CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long
10.80 0 11.74 0.9x 1.0k 10.8x 2.0x 5% 9%

Biểu đồ 52 tuần
156/
gex
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
23.70 0 25.17 0.9x 0.6k 38.0x 0.7x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
157/
com
CTCP Vật tư Xăng Dầu
32.50 0 33.08 0.9x 2.8k 11.0x 0.1x 7% 9%

Biểu đồ 52 tuần
158/
vto
CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco
13.70 0 14.67 0.9x 1.1k 12.3x 1.0x 6% 8%

Biểu đồ 52 tuần
159/
ht1
CTCP Xi măng Hà Tiên 1
11.95 0 12.60 0.9x 0.2k 59.5x 0.6x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
160/
svt
CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
13 0 13.76 0.9x 1.5k 8.7x 4.7x 11% 11%

Biểu đồ 52 tuần
161/
brc
CTCP Cao su Bến Thành
14.70 0 15.77 0.9x 1.6k 9.5x 0.5x 7% 10%

Biểu đồ 52 tuần
162/
yeg
CTCP Tập đoàn Yeah1
9.79 0 10.53 0.9x 0.3k 30.2x 3.1x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
163/
naf
CTCP Nafoods Group
18.75 0 19.81 1.0x 2.2k 8.7x 0.6x 5% 11%

Biểu đồ 52 tuần
164/
svi
CTCP Bao bì Biên Hòa
63.50 0 66.55 1.0x 9.7k 6.6x 0.5x 10% 15%

Biểu đồ 52 tuần
165/
htl
CTCP Kỹ thuật và Ôtô Trường Long
18 0 19.78 1.0x 3.3k 5.8x 0.4x 9% 17%

Biểu đồ 52 tuần
166/
bmc
CTCP Khoáng sản Bình Định
18.15 0 18.81 1.0x 2.1k 8.6x 1.1x 10% 11%

Biểu đồ 52 tuần
167/
pow
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
14.15 0 14.46 1.0x 0.4k 40x 1.2x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
168/
ral
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
131.40 0 134.58 1.0x 25.3k 5.2x 0.3x 7% 19%

Biểu đồ 52 tuần
169/
nhh
CTCP Nhựa Hà Nội
18.55 0 19.40 1.0x 1.4k 13.5x 0.7x 5% 7%

Biểu đồ 52 tuần
170/
laf
CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An
15.20 0 15.43 1.0x 2.1k 7.1x 0.5x 8% 14%

Biểu đồ 52 tuần
171/
sfg
CTCP Phân Bón Miền Nam
13.80 0 13.73 1.0x 0.6k 23.9x 0.4x 2% 4%

Biểu đồ 52 tuần
172/
vaf
CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển
13.75 0 13.81 1.0x 1.6k 8.8x 0.5x 9% 11%

Biểu đồ 52 tuần
173/
vdp
CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
42.55 0 39.74 1.0x 4.2k 9.4x 0.7x 7% 11%

Biểu đồ 52 tuần
174/
gil
CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
37.15 0 36.40 1.0x 1.0k 36.0x 2.6x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
175/
gsp
CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế
14.60 0 14.12 1.0x 1.7k 8.8x 0.5x 6% 12%

Biểu đồ 52 tuần
176/
agg
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
26.30 0 24.70 1.0x 3.0k 8.7x 0.6x 4% 12%

Biểu đồ 52 tuần
177/
tdh
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức
3.47 0 3.33 1.0x 0k 0x 5.0x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
178/
adg
CTCP Clever Group
16.90 0 16.10 1.0x 0.9k 18.5x 0.9x 5% 6%

Biểu đồ 52 tuần
179/
vic
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
43.20 0 41.26 1.0x 2.3k 18.5x 1.1x 1% 6%

Biểu đồ 52 tuần
180/
cig
CTCP COMA 18
5.30 0 4.89 1.1x 0k 0x 2.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
181/
sav
CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
17.70 0 16.13 1.1x 0k 0x 0.4x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
182/
dtl
CTCP Đại Thiên Lộc
13.30 0 13.28 1.1x 0k 0x 0.4x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
183/
tch
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
19.65 0 18.52 1.1x 1.3k 15.7x 3.5x 6% 7%

Biểu đồ 52 tuần
184/
skg
CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang
15.05 0 14.25 1.1x 0.9k 17.0x 2.4x 6% 6%

Biểu đồ 52 tuần
185/
sgt
CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn
14.20 0 13.31 1.1x 0.3k 49.0x 1.6x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
186/
vcg
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
20.60 0 21.53 1.1x 1.7k 13.9x 0.9x 3% 8%

Biểu đồ 52 tuần
187/
ocb
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
15.60 0 14.35 1.1x 2.1k 7.3x 1.7x 2% 15%

Biểu đồ 52 tuần
188/
sfi
CTCP Đại lý Vận tải SAFI
34.10 0 33.83 1.1x 4.0k 9.1x 0.9x 10% 12%

Biểu đồ 52 tuần
189/
pvt
Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
31.40 0 28.89 1.1x 3.2k 9.9x 1.0x 6% 11%

Biểu đồ 52 tuần
190/
nnc
CTCP Đá Núi Nhỏ
18.90 0 17.34 1.1x 1.7k 11.2x 2.1x 8% 10%

Biểu đồ 52 tuần
191/
ppc
CTCP Nhiệt điện Phả Lại
15.95 0 14.35 1.1x 1.7k 9.0x 0.8x 8% 12%

Biểu đồ 52 tuần
192/
dlg
CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
2.11 0 1.89 1.1x 0k 0x 0.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
193/
sjd
CTCP Thủy điện Cần Đơn
16.35 0 14.96 1.1x 1.8k 9.0x 2.7x 9% 12%

Biểu đồ 52 tuần
194/
cvt
CTCP CMC
28 0 25.32 1.1x 1.6k 17.8x 0.5x 2% 6%

Biểu đồ 52 tuần
195/
vpb
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
19.45 0 17.42 1.1x 1.3k 15.2x 2.0x 1% 7%

Biểu đồ 52 tuần
196/
mdg
CTCP Miền Đông
11.70 0 10.46 1.1x 0k 0x 0.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
197/
bmi
Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh
25.75 0 22.80 1.1x 2.7k 9.5x 0.5x 5% 12%

Biểu đồ 52 tuần
198/
smc
CTCP Đầu tư Thương mại SMC
14.75 0 13.27 1.1x 0k 0x 0.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
199/
ads
CTCP Damsan
14.90 0 13.12 1.1x 0.8k 19.3x 0.6x 2% 6%

Biểu đồ 52 tuần
200/
acc
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
14.75 0 12.34 1.2x 0.7k 21.1x 2.3x 3% 6%

Biểu đồ 52 tuần
201/
pvd
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
32.20 0 27.52 1.2x 1.2k 27.0x 2.9x 3% 4%

Biểu đồ 52 tuần
202/
tix
CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
34.40 0 29.17 1.2x 3.7k 9.2x 4.6x 9% 13%

Biểu đồ 52 tuần
203/
tdc
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
8.98 0 7.66 1.2x 0k 0x 1.4x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
204/
tmt
CTCP Ô tô TMT
14.40 0 12 1.2x 0k 0x 0.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
205/
itd
CTCP Công nghệ Tiên Phong
17.25 0 14.70 1.2x 0k 0x 0.7x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
206/
lhg
CTCP Long Hậu
38 0 32.53 1.2x 3.0k 12.9x 5.4x 5% 9%

Biểu đồ 52 tuần
207/
tpb
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
19 0 15.53 1.2x 2.1k 9x 1.4x 1% 13%

Biểu đồ 52 tuần
208/
hax
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
15.45 0 13.21 1.2x 0.6k 27.5x 0.4x 3% 4%

Biểu đồ 52 tuần
209/
kbc
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
31.35 0 26.24 1.2x 1.3k 25.1x 6.4x 2% 5%

Biểu đồ 52 tuần
210/
btt
CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành
36 0 29.67 1.2x 3.7k 9.8x 2.0x 10% 12%

Biểu đồ 52 tuần
211/
shi
CTCP Quốc tế Sơn Hà
15.05 0 12.40 1.2x 0.1k 188.8x 0.3x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
212/
pc1
CTCP Xây lắp Điện I
29.20 0 23.65 1.2x 0.7k 44.6x 1.1x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
213/
pgc
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP
15.60 0 13.73 1.2x 1.4k 11.7x 0.3x 3% 11%

Biểu đồ 52 tuần
214/
apg
CTCP Chứng khoán APG
13.95 0 11.52 1.2x 0.7k 20.6x 8.0x 6% 6%

Biểu đồ 52 tuần
215/
stb
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
31.65 0 25.41 1.2x 4.2k 7.4x 1.1x 1% 17%

Biểu đồ 52 tuần
216/
nav
CTCP Nam Việt
17.20 0 13.94 1.2x 2.5k 6.9x 1.4x 17% 18%

Biểu đồ 52 tuần
217/
ree
CTCP Cơ Điện Lạnh
64 0 51.03 1.2x 4.7k 13.5x 3.2x 5% 9%

Biểu đồ 52 tuần
218/
nlg
CTCP Đầu tư Nam Long
44.10 0 34.78 1.3x 1.0k 41.8x 5.3x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
219/
nkg
CTCP Thép Nam Kim
26.60 0 21.17 1.3x 1.2k 21.8x 0.4x 2% 6%

Biểu đồ 52 tuần
220/
fdc
CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
14.50 0 11.55 1.3x 0.0k 725x 29.2x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
221/
mbb
Ngân hàng TMCP Quân Đội
23.55 0 18.40 1.3x 3.9k 6.0x 1.8x 2% 21%

Biểu đồ 52 tuần
222/
vsi
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước
18.50 0 14.97 1.3x 1.9k 10.2x 0.5x 5% 12%

Biểu đồ 52 tuần
223/
dpr
CTCP Cao su Đồng Phú
45.15 0 35.91 1.3x 2.3k 19.5x 3.9x 5% 7%

Biểu đồ 52 tuần
224/
dpm
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
38.80 0 30.54 1.3x 1.4k 27.9x 1.1x 4% 5%

Biểu đồ 52 tuần
225/
cdc
CTCP Chương Dương
19.65 0 15.39 1.3x 0.7k 26.8x 0.4x 1% 5%

Biểu đồ 52 tuần
226/
dtt
CTCP Kỹ nghệ Đô Thành
20.80 0 16.33 1.3x 1.2k 16.8x 1.0x 6% 8%

Biểu đồ 52 tuần
227/
acb
Ngân hàng TMCP Á Châu
24.80 0 19.26 1.3x 4.1k 6.0x 1.9x 2% 21%

Biểu đồ 52 tuần
228/
tcb
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
49.40 0 38.75 1.3x 5.7k 8.7x 3.0x 2% 15%

Biểu đồ 52 tuần
229/
vnd
CTCP Chứng khoán VNDirect
18.15 0 14.06 1.3x 2.1k 8.8x 3.3x 6% 15%

Biểu đồ 52 tuần
230/
csm
CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam
16.55 0 12.97 1.3x 0.7k 23.3x 0.3x 2% 6%

Biểu đồ 52 tuần
231/
nvt
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
7.97 0 6.13 1.3x 0.2k 49.8x 1.8x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
232/
vre
CTCP Vincom Retail
21.70 0 16.71 1.3x 1.9k 11.4x 5.0x 9% 11%

Biểu đồ 52 tuần
233/
ogc
CTCP Tập đoàn Đại Dương
6.59 0 5.09 1.3x 0.4k 18.6x 2.0x 2% 7%

Biểu đồ 52 tuần
234/
nbb
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy
24.30 0 18.17 1.3x 0.1k 267.8x 7.9x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
235/
ssc
CTCP Giống cây trồng Miền Nam
37.30 0 26.78 1.3x 3.9k 9.2x 1.6x 9% 15%

Biểu đồ 52 tuần
236/
bic
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
33.60 0 25.04 1.3x 3.9k 8.5x 0.8x 6% 16%

Biểu đồ 52 tuần
237/
tvs
CTCP Chứng khoán Thiên Việt
27.20 0 18.88 1.4x 2.7k 9.4x 2.1x 2% 14%

Biểu đồ 52 tuần
238/
hsg
CTCP Tập đoàn Hoa Sen
24.40 0 18.12 1.4x 1.4k 17.3x 0.4x 4% 8%

Biểu đồ 52 tuần
239/
tnh
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
21.60 0 15.12 1.4x 1.2k 16.8x 4.4x 6% 8%

Biểu đồ 52 tuần
240/
pgi
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
24.55 0 17.36 1.4x 2.2k 10.9x 0.6x 3% 13%

Biểu đồ 52 tuần
241/
ctg
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
33.90 0 24.15 1.4x 3.8k 8.9x 1.4x 1% 16%

Biểu đồ 52 tuần
242/
hdg
CTCP Tập đoàn Hà Đô
34.70 0 24.51 1.4x 2.1k 16.9x 3.8x 4% 8%

Biểu đồ 52 tuần
243/
vix
CTCP Chứng khoán VIX
18.90 0 13.43 1.4x 1.7k 11.4x 7.4x 11% 12%

Biểu đồ 52 tuần
244/
dmc
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco
64 0 44.96 1.4x 5.5k 11.6x 1.3x 10% 12%

Biểu đồ 52 tuần
245/
dcl
CTCP Dược phẩm Cửu Long
29.95 0 20.27 1.4x 1.0k 30.6x 1.8x 3% 5%

Biểu đồ 52 tuần
246/
ilb
CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình
33.40 0 23.02 1.4x 4.1k 8.1x 1.6x 6% 18%

Biểu đồ 52 tuần
247/
lbm
CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
46.80 0 32.39 1.4x 5.6k 8.3x 1.1x 14% 17%

Biểu đồ 52 tuần
248/
eib
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
19.10 0 13.24 1.5x 1.2k 16.7x 2.3x 1% 9%

Biểu đồ 52 tuần
249/
hdb
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
24.10 0 16.48 1.5x 3.9k 6.1x 1.2x 2% 24%

Biểu đồ 52 tuần
250/
fmc
CTCP Thực phẩm Sao Ta
52 0 35.02 1.5x 4.3k 11.9x 0.6x 8% 12%

Biểu đồ 52 tuần
251/
thg
CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
44.80 0 29.74 1.5x 4.7k 9.4x 0.6x 6% 16%

Biểu đồ 52 tuần
252/
clc
CTCP Cát Lợi
49.40 0 33.54 1.5x 6.3k 8.0x 0.4x 9% 19%

Biểu đồ 52 tuần
253/
d2d
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
47.10 0 31.03 1.5x 0.7k 69.9x 7.3x 1% 2%

Biểu đồ 52 tuần
254/
pet
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
30.35 0 20.37 1.5x 1.0k 32.1x 0.2x 1% 5%

Biểu đồ 52 tuần
255/
vib
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
22.90 0 15.14 1.5x 3.3k 6.9x 1.7x 2% 22%

Biểu đồ 52 tuần
256/
dpg
CTCP Đạt Phương
62 0 38.89 1.5x 3.3k 17.9x 1.1x 3% 9%

Biểu đồ 52 tuần
257/
bvh
Tập đoàn Bảo Việt
45.75 0 29.81 1.5x 2.4k 19.3x 0.8x 1% 8%

Biểu đồ 52 tuần
258/
hah
CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An
49 0 30.93 1.6x 3.1k 15.8x 1.9x 6% 10%

Biểu đồ 52 tuần
259/
baf
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam
22.35 0 14.12 1.6x 1.0k 23.5x 0.6x 2% 7%

Biểu đồ 52 tuần
260/
cci
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi
24.55 0 14.51 1.6x 2.1k 11.0x 0.9x 5% 14%

Biểu đồ 52 tuần
261/
sfc
CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
24.95 0 15.35 1.6x 2.0k 12.5x 0.2x 8% 13%

Biểu đồ 52 tuần
262/
tdw
CTCP Cấp nước Thủ Đức
46.60 0 29.10 1.6x 6.1k 7.7x 0.3x 11% 21%

Biểu đồ 52 tuần
263/
vos
CTCP Vận tải Biển Việt Nam
19.70 0 12.48 1.6x 1.1k 17.9x 0.7x 6% 9%

Biểu đồ 52 tuần
264/
mcp
CTCP In và Bao bì Mỹ Châu
27.45 0 16.96 1.6x 1.6k 17.7x 0.8x 8% 9%

Biểu đồ 52 tuần
265/
hpg
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
29.50 0 18.16 1.6x 1.6k 18.5x 1.4x 5% 9%

Biểu đồ 52 tuần
266/
tms
CTCP Transimex
50.30 0 30.35 1.6x 1.4k 35.4x 2.9x 3% 5%

Biểu đồ 52 tuần
267/
dha
CTCP Hóa An
46.10 0 27.97 1.6x 6.0k 7.7x 1.8x 20% 21%

Biểu đồ 52 tuần
268/
anv
CTCP Nam Việt
34.95 0 21.52 1.6x 0k 0x 1.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
269/
bfc
CTCP Phân bón Bình Điền
37 0 23.65 1.6x 4.1k 9.5x 0.2x 6% 17%

Biểu đồ 52 tuần
270/
pxs
CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
3.30 0 2 1.7x 0k 0x 0.5x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
271/
szl
CTCP Sonadezi Long Thành
42.30 0 25.25 1.7x 4.0k 10.3x 2.4x 5% 16%

Biểu đồ 52 tuần
272/
nt2
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
22.90 0 13.81 1.7x 0.4k 63.8x 1.5x 1% 3%

Biểu đồ 52 tuần
273/
ssb
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
21.70 0 12.86 1.7x 1.6k 13.2x 2.7x 1% 13%

Biểu đồ 52 tuần
274/
mig
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
21.30 0 12.50 1.7x 1.7k 12.9x 0.8x 3% 13%

Biểu đồ 52 tuần
275/
szc
CTCP Sonadezi Châu Đức
43.15 0 24.76 1.7x 2.3k 18.9x 5.3x 3% 9%

Biểu đồ 52 tuần
276/
bhn
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
39.80 0 22.80 1.7x 1.4k 28.8x 1.1x 5% 6%

Biểu đồ 52 tuần
277/
ckg
CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang
25.60 0 14.76 1.8x 1.7k 15.4x 1.8x 3% 11%

Biểu đồ 52 tuần
278/
bwe
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương
46.40 0 26.06 1.8x 3.7k 12.5x 2.4x 6% 14%

Biểu đồ 52 tuần
279/
opc
CTCP Dược phẩm OPC
24.85 0 14.09 1.8x 2.0k 12.8x 1.5x 10% 14%

Biểu đồ 52 tuần
280/
dhc
CTCP Đông Hải Bến Tre
41.95 0 23.70 1.8x 3.5k 12.1x 1.0x 9% 15%

Biểu đồ 52 tuần
281/
vpd
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam
25.95 0 14.84 1.8x 1.6k 16.1x 5.4x 10% 11%

Biểu đồ 52 tuần
282/
stg
CTCP Kho vận Miền Nam
41.60 0 23.41 1.8x 1.8k 23.0x 2.2x 6% 8%

Biểu đồ 52 tuần
283/
dbc
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
36.30 0 19.58 1.8x 1.7k 20.7x 0.7x 3% 9%

Biểu đồ 52 tuần
284/
hcm
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
29.55 0 16.36 1.8x 1.6k 18.9x 5.0x 4% 10%

Biểu đồ 52 tuần
285/
lpb
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
26.60 0 14.24 1.8x 2.6k 10.1x 2.0x 2% 18%

Biểu đồ 52 tuần
286/
ntl
CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm
46.50 0 25.14 1.8x 6.3k 7.3x 3.1x 22% 25%

Biểu đồ 52 tuần
287/
ptb
CTCP Phú Tài
76.50 0 41.31 1.8x 4.8k 15.9x 0.9x 6% 12%

Biểu đồ 52 tuần
288/
plx
Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
42.20 0 23.43 1.8x 2.5k 17.1x 0.2x 4% 11%

Biểu đồ 52 tuần
289/
smb
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung
39 0 20.84 1.9x 5.5k 7.2x 0.8x 17% 26%

Biểu đồ 52 tuần
290/
hag
CTCP Hoàng Anh Gia Lai
13.95 0 7.58 1.9x 1.8k 8.1x 2.0x 8% 23%

Biểu đồ 52 tuần
291/
sba
CTCP Sông Ba
32.55 0 17.09 1.9x 2.5k 13.1x 5.8x 13% 15%

Biểu đồ 52 tuần
292/
src
CTCP Cao su Sao Vàng
30.60 0 15.92 1.9x 1.0k 29.8x 0.7x 2% 6%

Biểu đồ 52 tuần
293/
tcl
CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
38.90 0 20.33 1.9x 4.4k 8.9x 0.8x 14% 22%

Biểu đồ 52 tuần
294/
tlg
CTCP Tập đoàn Thiên Long
53.30 0 27.73 1.9x 4.4k 12.1x 1.2x 12% 16%

Biểu đồ 52 tuần
295/
sgr
CTCP Địa ốc Sài Gòn
31.10 0 15.08 1.9x 1.7k 17.2x 16.2x 5% 11%

Biểu đồ 52 tuần
296/
msh
CTCP May Sông Hồng
49.20 0 25.64 1.9x 3.5k 14.3x 0.8x 7% 14%

Biểu đồ 52 tuần
297/
agr
CTCP Chứng khoán Agribank
22.50 0 11.75 1.9x 0.6k 35.7x 13.3x 4% 5%

Biểu đồ 52 tuần
298/
kdh
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
38.60 0 19.50 1.9x 0.7k 52.0x 15.1x 2% 4%

Biểu đồ 52 tuần
299/
stk
CTCP Sợi Thế Kỷ
32.90 0 16.86 2.0x 0.9k 37.1x 2.3x 3% 5%

Biểu đồ 52 tuần
300/
tbc
CTCP Thủy điện Thác Bà
40.30 0 20.83 2.0x 1.5k 27.8x 6.7x 6% 7%

Biểu đồ 52 tuần
301/
pdr
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
26.30 0 13.04 2.0x 1.0k 26.9x 32.4x 3% 7%

Biểu đồ 52 tuần
302/
elc
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông
28.70 0 14.09 2.0x 1.0k 28.8x 2.3x 5% 7%

Biểu đồ 52 tuần
303/
dcm
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
39 0 19.44 2.0x 2.3k 17.1x 1.6x 8% 12%

Biểu đồ 52 tuần
304/
cng
CTCP CNG Việt Nam
34.45 0 17.21 2.0x 2.3k 15.2x 0.4x 7% 13%

Biểu đồ 52 tuần
305/
vhc
CTCP Vĩnh Hoàn
77.50 0 37.11 2.0x 3.8k 20.2x 1.6x 7% 10%

Biểu đồ 52 tuần
306/
tdm
CTCP Nước Thủ Dầu Một
49 0 23.51 2.1x 1.9k 25.1x 9.0x 6% 8%

Biểu đồ 52 tuần
307/
lgc
CTCP Đầu tư Cầu đường CII
58 0 27.81 2.1x 4.1k 14.1x 5.4x 3% 15%

Biểu đồ 52 tuần
308/
clw
CTCP Cấp nước Chợ Lớn
37.60 0 19.23 2.1x 3.8k 10.6x 0.4x 9% 20%

Biểu đồ 52 tuần
309/
cll
CTCP Cảng Cát Lái
40.05 0 18.96 2.1x 3.0k 13.5x 4.5x 15% 16%

Biểu đồ 52 tuần
310/
dvp
CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
77 0 35.92 2.2x 7.1k 10.9x 5.4x 18% 20%

Biểu đồ 52 tuần
311/
csv
CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
72.20 0 33.62 2.2x 4.4k 16.6x 2.1x 12% 13%

Biểu đồ 52 tuần
312/
phr
CTCP Cao su Phước Hòa
62.40 0 28.78 2.2x 3.5k 18.1x 6.3x 8% 12%

Biểu đồ 52 tuần
313/
dig
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
28.20 0 12.74 2.2x 0k 0x 16.4x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
314/
drc
CTCP Cao su Đà Nẵng
34.85 0 16 2.2x 2.3k 15.3x 0.9x 8% 14%

Biểu đồ 52 tuần
315/
bid
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
48.35 0 21.75 2.2x 3.9k 12.2x 1.8x 1% 18%

Biểu đồ 52 tuần
316/
vds
CTCP Chứng khoán Rồng Việt
26.55 0 12.19 2.2x 1.9k 14.2x 6.2x 7% 16%

Biểu đồ 52 tuần
317/
hdc
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
31.85 0 14.13 2.2x 0.7k 42.6x 7.4x 2% 5%

Biểu đồ 52 tuần
318/
ssi
CTCP Chứng khoán SSI
36.50 0 16.02 2.3x 1.7k 21.5x 7.2x 4% 11%

Biểu đồ 52 tuần
319/
tcm
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
51.20 0 22.41 2.3x 1.5k 33.9x 1.4x 4% 7%

Biểu đồ 52 tuần
320/
imp
CTCP Dược phẩm Imexpharm
71.60 0 30.65 2.3x 4.1k 17.5x 2.3x 11% 13%

Biểu đồ 52 tuần
321/
tra
CTCP Traphaco
81.50 0 35.21 2.3x 5.9k 13.8x 1.5x 12% 17%

Biểu đồ 52 tuần
322/
dsn
CTCP Công viên nước Đầm Sen
56 0 23.85 2.3x 9.0k 6.2x 2.7x 34% 38%

Biểu đồ 52 tuần
323/
hng
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
4.96 0 2.24 2.3x 0k 0x 9.9x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
324/
gdt
CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành
29.80 0 12.77 2.3x 1.8k 17.0x 2.1x 10% 14%

Biểu đồ 52 tuần
325/
vfg
CTCP Khử trùng Việt Nam
73.20 0 30.70 2.4x 7.6k 9.6x 0.8x 12% 25%

Biểu đồ 52 tuần
326/
kdc
CTCP Tập đoàn KIDO
62.20 0 26.69 2.5x 1.6k 40.1x 2.0x 4% 6%

Biểu đồ 52 tuần
327/
vsh
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
49.50 0 20.14 2.5x 2.3k 21.8x 5.6x 6% 11%

Biểu đồ 52 tuần
328/
pgd
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
36.10 0 14.50 2.5x 1.9k 18.7x 0.4x 6% 13%

Biểu đồ 52 tuần
329/
sgn
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
81.50 0 32.16 2.5x 7.0k 11.6x 1.8x 18% 22%

Biểu đồ 52 tuần
330/
gmd
CTCP Gemadept
85 0 33.97 2.5x 8.4k 10.2x 6.6x 18% 25%

Biểu đồ 52 tuần
331/
sjs
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
61.70 0 24.50 2.5x 1.9k 32.1x 13.9x 3% 8%

Biểu đồ 52 tuần
332/
ctf
CTCP City Auto
32 0 12.10 2.5x 0.5k 66.5x 0.4x 1% 4%

Biểu đồ 52 tuần
333/
gvr
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
35.35 0 14 2.6x 0.6k 56.7x 6.3x 3% 4%

Biểu đồ 52 tuần
334/
bsi
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
60.20 0 23.78 2.6x 2.2k 27.5x 9.3x 4% 9%

Biểu đồ 52 tuần
335/
tv2
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2
51.90 0 19.92 2.6x 0.8k 61.7x 2.9x 2% 4%

Biểu đồ 52 tuần
336/
chp
CTCP Thủy điện Miền Trung
34.35 0 13.38 2.6x 1.8k 19.3x 6.5x 9% 13%

Biểu đồ 52 tuần
337/
vgc
Tổng Công ty Viglacera - CTCP
55.80 0 21.76 2.6x 2.8k 20.6x 1.9x 5% 13%

Biểu đồ 52 tuần
338/
tnc
CTCP Cao su Thống Nhất
42.65 0 17.49 2.6x 1.7k 27.3x 7.1x 9% 10%

Biểu đồ 52 tuần
339/
vcf
CTCP Vinacafé Biên Hòa
220 0 82.83 2.7x 17.5k 12.6x 2.4x 18% 21%

Biểu đồ 52 tuần
340/
pac
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam
53 0 20.42 2.7x 2.5k 21.6x 0.7x 5% 12%

Biểu đồ 52 tuần
341/
dbd
CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định
53.40 0 19.93 2.7x 3.6k 14.8x 2.3x 13% 18%

Biểu đồ 52 tuần
342/
gas
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
80.20 0 29.56 2.7x 4.7k 17.1x 2.0x 12% 16%

Biểu đồ 52 tuần
343/
nha
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
29.45 0 10.55 2.7x 0.4k 70.4x 13.9x 3% 4%

Biểu đồ 52 tuần
344/
fts
CTCP Chứng khoán FPT
47.50 0 17.57 2.7x 2.5k 19.4x 9.7x 7% 14%

Biểu đồ 52 tuần
345/
vci
CTCP Chứng khoán Bản Việt
50.70 0 18.69 2.7x 1.4k 36.3x 8.1x 3% 8%

Biểu đồ 52 tuần
346/
tdp
CTCP Thuận Đức
33.90 0 12.28 2.8x 0.7k 50x 0.6x 1% 6%

Biểu đồ 52 tuần
347/
hrc
CTCP Cao su Hòa Bình
47.65 0 18.29 2.8x 0.6k 91.4x 8.5x 2% 3%

Biểu đồ 52 tuần
348/
lix
CTCP Bột Giặt Lix
77 0 27.59 2.8x 5.9k 13.2x 0.8x 15% 21%

Biểu đồ 52 tuần
349/
vcb
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
88.40 0 31.05 2.9x 5.8k 15.2x 4.7x 2% 19%

Biểu đồ 52 tuần
350/
msn
CTCP Tập đoàn Masan
78.60 0 27.14 2.9x 0.2k 353.6x 1.4x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
351/
shp
CTCP Thủy điện Miền Nam
35.55 0 12.34 2.9x 2.5k 14.1x 5.7x 18% 20%

Biểu đồ 52 tuần
352/
dhg
CTCP Dược Hậu Giang
115.50 0 38.82 3.0x 7.0k 16.7x 2.6x 15% 18%

Biểu đồ 52 tuần
353/
bmp
CTCP Nhựa Bình Minh
107 0 35.44 3.0x 11.7k 9.2x 1.8x 27% 33%

Biểu đồ 52 tuần
354/
pnj
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
97.30 0 31.29 3.1x 5.9k 16.5x 0.9x 15% 19%

Biểu đồ 52 tuần
355/
s4a
CTCP Thủy điện Sê San 4A
43 0 13.10 3.1x 3.0k 13.5x 6.2x 13% 23%

Biểu đồ 52 tuần
356/
cts
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
45.20 0 14.43 3.2x 1.9k 24.6x 5.4x 4% 13%

Biểu đồ 52 tuần
357/
sab
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
65.60 0 20.63 3.2x 3.2k 20.7x 2.7x 13% 16%

Biểu đồ 52 tuần
358/
bcm
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
64.40 0 18.87 3.4x 2.4k 27.0x 8.1x 5% 13%

Biểu đồ 52 tuần
359/
vpi
CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST
58.50 0 16.68 3.5x 1.2k 50.3x 12.3x 2% 7%

Biểu đồ 52 tuần
360/
mwg
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
64 0 17.79 3.6x 0.7k 88.1x 0.8x 2% 4%

Biểu đồ 52 tuần
361/
vjc
CTCP Hàng không Vietjet
106 0 29.64 3.6x 1.4k 75.9x 0.9x 1% 5%

Biểu đồ 52 tuần
362/
kos
CTCP KOSY
38.80 0 10.67 3.6x 0.1k 485x 6.9x 0% 1%

Biểu đồ 52 tuần
363/
tmp
CTCP Thủy điện Thác Mơ
68.70 0 19.27 3.7x 5.4k 13.2x 6.4x 21% 28%

Biểu đồ 52 tuần
364/
dgc
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
123.30 0 32.94 3.7x 7.8k 15.7x 4.8x 21% 24%

Biểu đồ 52 tuần
365/
vnm
CTCP Sữa Việt Nam
66.90 0 17.16 3.9x 4.4k 15.2x 2.3x 18% 26%

Biểu đồ 52 tuần
366/
cmg
CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC
70 0 17.58 4.0x 1.7k 40.7x 1.8x 5% 10%

Biểu đồ 52 tuần
367/
dgw
CTCP Thế Giới Số
65.50 0 16.26 4.1x 2.2k 30x 0.5x 5% 14%

Biểu đồ 52 tuần
368/
cav
CTCP Dây Cáp điện Việt Nam
72 0 17.62 4.1x 5.0k 14.5x 0.6x 10% 28%

Biểu đồ 52 tuần
369/
pdn
CTCP Cảng Đồng Nai
118 0 29.30 4.1x 8.8k 13.6x 3.5x 23% 30%

Biểu đồ 52 tuần
370/
ast
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco
66.20 0 13.67 4.8x 2.8k 23.7x 2.5x 16% 20%

Biểu đồ 52 tuần
371/
drl
CTCP Thủy điện - Điện Lực 3
65.30 0 13.42 4.8x 5.6k 11.5x 6.2x 39% 42%

Biểu đồ 52 tuần
372/
nct
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
96.20 0 18.47 5.2x 8.4k 11.4x 3.4x 39% 46%

Biểu đồ 52 tuần
373/
fpt
CTCP FPT
130 0 24.98 5.3x 5.3k 24.8x 3.0x 11% 21%

Biểu đồ 52 tuần
374/
scs
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
87.40 0 15.87 5.4x 5.6k 15.3x 10.8x 32% 36%

Biểu đồ 52 tuần
375/
ttf
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành
4.09 0 0.70 5.8x 0.0k 136x 1.0x 0% 5%

Biểu đồ 52 tuần
376/
agm
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang
4.74 0 0.38 12.5x 0k 0x 0.1x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
377/
frt
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
177 0 13.06 13.5x 0k 0x 0.7x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
378/
hbc
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
7.85 0 0.54 14.5x 0k 0x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
379/
hvn
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
28.90 0 0 0x 0k 0x 0.7x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
380/
ftm
CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
1 0 0 0x 0k 0x 0.3x 0% 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc