CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (ldp)

12.30
-0.50
(-3.91%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.80
12.60
12.80
12.20
34,400
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
8.4
-3.7k
0 lần
-21%
-44%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.8
175 tỷ
13 triệu
13,774
14.8 - 4.4
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
114 tỷ
106 tỷ
107.4%
48.2%
17 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chăm sóc sức khỏe
(Ngành nghề)
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất
(Nhóm họ)
Hệ sinh thái Louis
(Hệ sinh thái)
#Hệ sinh thái Louis - ^LOUIS     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
APG 9.51 (0.16) 76.0%
LDP 12.30 (-0.50) 8.7%
AGM 6.28 (0.00) 6.1%
TGG 2.37 (0.00) 3.5%
BII 0.80 (0.00) 2.8%
SMT 6.40 (0.00) 1.9%
VKC 1.00 (0.00) 1.0%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.30 1,900 12.50 500
12.20 4,800 12.70 2,900
12.10 4,200 12.80 5,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 12.60 -0.20 200 200
09:29 12.50 -0.30 8,600 8,800
09:30 12.40 -0.40 4,400 13,200
09:41 12.70 -0.10 700 13,900
09:44 12.70 -0.10 100 14,000
09:45 12.70 -0.10 200 14,200
09:50 12.70 -0.10 200 14,400
10:13 12.80 0 500 14,900
11:24 12.40 -0.40 1,000 15,900
11:30 12.20 -0.60 2,000 17,900
13:10 12.70 -0.10 100 18,000
13:23 12.40 -0.40 300 18,300
13:44 12.30 -0.50 3,500 21,800
13:45 12.20 -0.60 2,200 24,000
13:51 12.50 -0.30 500 24,500
14:10 12.50 -0.30 3,600 28,100
14:25 12.30 -0.50 2,200 30,300
14:26 12.30 -0.50 1,100 31,400
14:45 12.30 -0.50 3,000 34,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 513 (0.53) 0% 22 (0.01) 0%
2018 520 (0.43) 0% 29 (-0.02) -0%
2019 460 (0.38) 0% 5 (0.01) 0%
2020 413 (0.25) 0% 0 (-0.03) 0%
2021 295.24 (0.16) 0% 0 (0.04) 0%
2022 600 (0.19) 0% 0 (-0.04) 0%
2023 287.16 (0.04) 0% 0 (-0.01) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |