Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình (tbr)

7
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
7
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
21.1
0.3k
22.9 lần
1%
1%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0
57 tỷ
8 triệu
2,972
9.3 - 5.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
11 tỷ
170 tỷ
6.3%
94.0%
6 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2018 100 (0.13) 0% 6.40 (0.03) 0%
2019 100 (0.06) 0% 7.04 (0.01) 0%
2022 24.95 (0.02) 0% 2.98 (0.00) 0%
2023 35.67 (0) 0% 0 (0) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |