CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (cav)

75.90
1.20
(1.61%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
74.70
79
79
75
5,100
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
33.0
6.0k
11.9 lần
9%
18%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.5
4,118 tỷ
58 triệu
31,858
71.5 - 39.8
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
2,097 tỷ
1,903 tỷ
110.2%
47.6%
89 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Thiết bị điện
(Ngành nghề)
Hệ sinh thái Gelex
(Hệ sinh thái)
#Hệ sinh thái Gelex - ^GELEX     (8 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGC 50.70 (0.30) 29.6%
GEX 21.75 (-0.35) 25.5%
IDC 49.80 (0.70) 20.9%
VIX 17.10 (-0.65) 14.0%
CAV 75.90 (1.20) 5.3%
VCW 31.30 (0.00) 3.0%
PXL 10.30 (0.00) 1.1%
MHC 10.00 (-0.20) 0.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
75.80 300 75.90 800
75.50 300 76.00 400
75.20 1,900 76.60 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
500 300

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 79 5.30 1,700 1,700
09:23 75 1.30 300 2,000
09:24 75 1.30 100 2,100
09:52 75.90 2.20 500 2,600
09:53 75.90 2.20 500 3,100
09:56 75.90 2.20 200 3,300
09:58 75.90 2.20 100 3,400
10:10 75.90 2.20 500 3,900
10:12 75.90 2.20 200 4,100
10:14 75.90 2.20 100 4,200
10:20 75.90 2.20 200 4,400
10:45 75.90 2.20 100 4,500
10:48 75.90 2.20 200 4,700
11:10 75.80 2.10 100 4,800
11:14 75.90 2.20 100 4,900
11:16 75.90 2.20 100 5,000
11:28 75.90 2.20 100 5,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 6,200 (6.93) 0% 410 (0.33) 0%
2018 8,209 (8.67) 0% 455 (0.42) 0%
2019 8,900 (9.15) 0% 0 (0.49) 0%
2020 10,392 (10.69) 0% 0 (0.39) 0%
2021 9,886 (10.60) 0% 0.05 (0.34) 672%
2023 12,079 (2.03) 0% 359 (0.07) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |