Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (gex)

22.30
-0.10
(-0.45%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
22.40
22.40
22.70
22.30
10,864,300
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
25.4
0.5k
45.5 lần
1%
2%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.5
14,731 tỷ
851 triệu
5,377,230
25.9 - 11
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
32,666 tỷ
21,617 tỷ
151.1%
39.8%
3,895 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Thiết bị điện
(Ngành nghề)
Hệ sinh thái Gelex
(Hệ sinh thái)
#Hệ sinh thái Gelex - ^GELEX     (8 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGC 55.40 (-1.00) 29.8%
GEX 22.30 (-0.10) 24.1%
IDC 57.80 (1.20) 23.2%
VIX 18.05 (-0.30) 13.4%
CAV 70.20 (0.20) 5.1%
VCW 30.00 (0.40) 2.8%
PXL 12.40 (0.70) 1.2%
MHC 8.45 (0.15) 0.4%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
22.30 345,400 22.35 8,000
22.25 113,900 22.40 59,000
22.20 265,300 22.45 176,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
45,700 1,546,100

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:14 22.40 0 15,200 15,200
09:15 22.45 0.05 1,300 16,500
09:17 22.45 0.05 8,400 24,900
09:18 22.45 0.05 11,700 36,600
09:19 22.40 0 29,400 66,000
09:20 22.40 0 23,600 89,600
09:21 22.40 0 1,100 90,700
09:22 22.40 0 200 90,900
09:23 22.40 0 13,300 104,200
09:24 22.55 0.15 273,000 377,200
09:25 22.60 0.20 38,700 415,900
09:26 22.60 0.20 324,300 740,200
09:27 22.65 0.25 374,200 1,114,400
09:28 22.65 0.25 66,600 1,181,000
09:29 22.65 0.25 147,100 1,328,100
09:30 22.60 0.20 33,700 1,361,800
09:31 22.60 0.20 60,800 1,422,600
09:32 22.60 0.20 111,300 1,533,900
09:33 22.60 0.20 318,600 1,852,500
09:34 22.55 0.15 179,700 2,032,200
09:35 22.55 0.15 54,200 2,086,400
09:36 22.55 0.15 28,000 2,114,400
09:37 22.55 0.15 5,400 2,119,800
09:38 22.60 0.20 281,300 2,401,100
09:39 22.60 0.20 43,800 2,444,900
09:40 22.65 0.25 20,900 2,465,800
09:41 22.60 0.20 8,300 2,474,100
09:42 22.60 0.20 15,100 2,489,200
09:43 22.60 0.20 67,000 2,556,200
09:44 22.60 0.20 23,400 2,579,600
09:45 22.65 0.25 65,800 2,645,400
09:46 22.60 0.20 19,100 2,664,500
09:47 22.60 0.20 28,200 2,692,700
09:48 22.60 0.20 127,100 2,819,800
09:49 22.60 0.20 85,400 2,905,200
09:50 22.60 0.20 5,600 2,910,800
09:51 22.55 0.15 11,800 2,922,600
09:52 22.55 0.15 51,400 2,974,000
09:53 22.60 0.20 600 2,974,600
09:54 22.60 0.20 6,500 2,981,100
09:55 22.60 0.20 21,300 3,002,400
09:56 22.60 0.20 36,900 3,039,300
09:57 22.60 0.20 10,000 3,049,300
09:58 22.60 0.20 5,500 3,054,800
09:59 22.60 0.20 220,500 3,275,300
10:10 22.60 0.20 517,500 3,792,800
10:11 22.60 0.20 63,800 3,856,600
10:12 22.55 0.15 21,800 3,878,400
10:13 22.55 0.15 10,400 3,888,800
10:14 22.55 0.15 29,900 3,918,700
10:15 22.55 0.15 15,900 3,934,600
10:16 22.55 0.15 1,900 3,936,500
10:17 22.55 0.15 600 3,937,100
10:18 22.60 0.20 15,800 3,952,900
10:19 22.60 0.20 6,400 3,959,300
10:20 22.55 0.15 900 3,960,200
10:21 22.55 0.15 11,500 3,971,700
10:22 22.55 0.15 45,800 4,017,500
10:23 22.55 0.15 4,900 4,022,400
10:24 22.55 0.15 23,000 4,045,400
10:25 22.55 0.15 68,000 4,113,400
10:26 22.60 0.20 24,600 4,138,000
10:27 22.55 0.15 123,100 4,261,100
10:28 22.55 0.15 195,300 4,456,400
10:29 22.50 0.10 81,100 4,537,500
10:30 22.50 0.10 8,300 4,545,800
10:31 22.50 0.10 8,200 4,554,000
10:32 22.50 0.10 10,300 4,564,300
10:33 22.55 0.15 1,000 4,565,300
10:34 22.55 0.15 5,500 4,570,800
10:35 22.50 0.10 14,600 4,585,400
10:36 22.55 0.15 3,800 4,589,200
10:37 22.55 0.15 7,100 4,596,300
10:38 22.50 0.10 57,200 4,653,500
10:39 22.50 0.10 4,300 4,657,800
10:40 22.50 0.10 14,100 4,671,900
10:41 22.50 0.10 64,100 4,736,000
10:42 22.50 0.10 43,500 4,779,500
10:43 22.50 0.10 64,500 4,844,000
10:44 22.50 0.10 96,100 4,940,100
10:45 22.50 0.10 54,900 4,995,000
10:46 22.50 0.10 384,600 5,379,600
10:47 22.45 0.05 112,300 5,491,900
10:48 22.45 0.05 19,500 5,511,400
10:49 22.45 0.05 7,800 5,519,200
10:50 22.50 0.10 6,500 5,525,700
10:51 22.45 0.05 1,500 5,527,200
10:52 22.45 0.05 96,200 5,623,400
10:53 22.45 0.05 22,600 5,646,000
10:54 22.45 0.05 5,000 5,651,000
10:55 22.50 0.10 103,400 5,754,400
10:56 22.50 0.10 81,800 5,836,200
10:57 22.50 0.10 26,900 5,863,100
10:58 22.50 0.10 50,700 5,913,800
10:59 22.50 0.10 71,300 5,985,100
11:10 22.45 0.05 210,800 6,195,900
11:11 22.45 0.05 54,000 6,249,900
11:12 22.45 0.05 50,800 6,300,700
11:13 22.45 0.05 3,600 6,304,300
11:14 22.45 0.05 103,000 6,407,300
11:16 22.45 0.05 52,500 6,459,800
11:17 22.50 0.10 65,600 6,525,400
11:18 22.50 0.10 1,000 6,526,400
11:19 22.45 0.05 100 6,526,500
11:20 22.45 0.05 52,000 6,578,500
11:21 22.45 0.05 3,400 6,581,900
11:22 22.45 0.05 131,700 6,713,600
11:23 22.45 0.05 108,100 6,821,700
11:24 22.50 0.10 32,900 6,854,600
11:25 22.45 0.05 800 6,855,400
11:26 22.45 0.05 5,900 6,861,300
11:27 22.45 0.05 4,800 6,866,100
11:28 22.45 0.05 13,100 6,879,200
11:29 22.45 0.05 44,100 6,923,300
12:59 22.45 0.05 9,300 6,932,600
13:10 22.45 0.05 115,500 7,048,100
13:11 22.40 0 190,500 7,238,600
13:12 22.40 0 5,800 7,244,400
13:13 22.45 0.05 47,500 7,291,900
13:14 22.45 0.05 36,300 7,328,200
13:15 22.45 0.05 5,000 7,333,200
13:16 22.45 0.05 3,900 7,337,100
13:17 22.45 0.05 3,300 7,340,400
13:18 22.45 0.05 1,600 7,342,000
13:19 22.45 0.05 22,100 7,364,100
13:20 22.45 0.05 26,900 7,391,000
13:21 22.45 0.05 2,100 7,393,100
13:22 22.45 0.05 22,400 7,415,500
13:23 22.45 0.05 2,200 7,417,700
13:24 22.45 0.05 10,600 7,428,300
13:25 22.45 0.05 8,200 7,436,500
13:26 22.45 0.05 3,900 7,440,400
13:27 22.45 0.05 13,500 7,453,900
13:28 22.45 0.05 38,400 7,492,300
13:29 22.45 0.05 25,000 7,517,300
13:30 22.45 0.05 29,700 7,547,000
13:31 22.45 0.05 12,000 7,559,000
13:32 22.45 0.05 156,800 7,715,800
13:33 22.45 0.05 39,200 7,755,000
13:34 22.45 0.05 10,600 7,765,600
13:35 22.40 0 12,100 7,777,700
13:36 22.45 0.05 10,800 7,788,500
13:37 22.45 0.05 52,800 7,841,300
13:38 22.40 0 10,200 7,851,500
13:39 22.40 0 10,800 7,862,300
13:40 22.40 0 22,100 7,884,400
13:41 22.40 0 11,800 7,896,200
13:42 22.45 0.05 96,300 7,992,500
13:44 22.40 0 6,800 7,999,300
13:45 22.40 0 10,800 8,010,100
13:46 22.40 0 14,500 8,024,600
13:47 22.40 0 55,100 8,079,700
13:48 22.40 0 1,600 8,081,300
13:49 22.35 -0.05 193,200 8,274,500
13:50 22.35 -0.05 57,400 8,331,900
13:51 22.35 -0.05 150,800 8,482,700
13:52 22.40 0 53,600 8,536,300
13:53 22.35 -0.05 33,800 8,570,100
13:54 22.35 -0.05 75,500 8,645,600
13:55 22.40 0 40,100 8,685,700
13:56 22.35 -0.05 23,100 8,708,800
13:57 22.40 0 4,100 8,712,900
13:58 22.35 -0.05 35,100 8,748,000
13:59 22.35 -0.05 5,800 8,753,800
14:10 22.35 -0.05 559,900 9,313,700
14:11 22.35 -0.05 20,100 9,333,800
14:12 22.35 -0.05 37,100 9,370,900
14:13 22.35 -0.05 22,100 9,393,000
14:14 22.40 0 32,600 9,425,600
14:15 22.40 0 136,900 9,562,500
14:16 22.40 0 1,000 9,563,500
14:17 22.40 0 24,500 9,588,000
14:18 22.40 0 75,800 9,663,800
14:19 22.40 0 22,500 9,686,300
14:20 22.40 0 20,000 9,706,300
14:21 22.40 0 165,200 9,871,500
14:22 22.35 -0.05 102,700 9,974,200
14:23 22.35 -0.05 67,600 10,041,800
14:24 22.35 -0.05 149,900 10,191,700
14:25 22.35 -0.05 18,900 10,210,600
14:26 22.30 -0.10 48,400 10,259,000
14:27 22.35 -0.05 46,100 10,305,100
14:28 22.30 -0.10 12,000 10,317,100
14:29 22.30 -0.10 95,400 10,412,500
14:44 22.30 -0.10 451,800 10,864,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 10,900 (12.09) 0% 1,050 (1.31) 0%
2018 15,000 (13.83) 0% 1,820 (1.28) 0%
2019 16,700 (15.44) 0% 1,380 (0.85) 0%
2020 19,600 (18.09) 0% 0 (0.98) 0%
2021 28,540 (28.76) 0% 0 (1.67) 0%
2022 36,000 (32.26) 0% 0 (1.55) 0%
2023 37,457 (6.44) 0% 0 (0.03) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc