CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (vcw)

31.30
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
31.30
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
18.3
2.6k
12.3 lần
6%
14%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.6
2,400 tỷ
75 triệu
8,667
49.9 - 31
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
1,700 tỷ
1,370 tỷ
124.1%
44.6%
51 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Hệ sinh thái Gelex
(Hệ sinh thái)
#Hệ sinh thái Gelex - ^GELEX     (8 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGC 50.60 (0.20) 29.6%
GEX 21.55 (-0.55) 25.5%
IDC 49.30 (0.20) 20.9%
VIX 16.95 (-0.80) 14.0%
CAV 76.00 (1.30) 5.3%
VCW 31.30 (0.00) 3.0%
PXL 10.10 (-0.20) 1.1%
MHC 10.00 (-0.20) 0.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 ATC 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 439 (0.41) 0% 161.30 (0.16) 0%
2017 422.30 (0.41) 0% 161.30 (0.17) 0%
2018 464.70 (0.47) 0% 187.10 (0.22) 0%
2019 534.66 (0.54) 0% 183.81 (0.14) 0%
2020 514.65 (0.53) 0% 136.28 (0.19) 0%
2021 547.30 (0.53) 0% 0.02 (0.20) 1,325%
2022 537.89 (0.55) 0% 175.04 (0.20) 0%
2023 563.99 (0.13) 0% 54.38 (0.03) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |