GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 30/11/-0001


Hệ sinh thái FLC 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
30/11/-0001
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 AMD 0 0 0 1.1 0%
1.1
0 0 10.6 -0.9 0
2 FLC 0 0 0 3.5 0%
3.5
0 0 11.2 -2.7 0
3 GAB 0 0 0 196.4 0%
196.4
0 0 10.6 -0.3 0
4 HAI 0 0 0 1.5 0%
1.5
0 0 9.8 0.1 11.5
5 KLF 0 0 0 0.8 0%
0.8
0 0 9.7 -0.7 0
6 ROS 2.5 2.5 2.5 0 0%
0
0 0 10.8 0.2 14.8

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |