GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 10/04/2024


Hệ sinh thái FLC 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
Mã CK Giá bắt đầu
10/04/2024
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
AMD 1.1 1.1 1.1 0 0%
0
0 0 10.6 0 1,000
FLC 0 0 0 0 0%
3.5
0 0 0 0 0
GAB 196.4 196.4 196.4 0 0%
0
0 0 10.3 0 1,000
HAI 0 0 0 0 0%
1.5
0 0 0 0 0
KLF 0 0 0 0 0%
0.8
0 0 9.7 0 1,000
ROS 2.5 2.5 2.5 0 0%
0
0 0 0 0 0

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc