Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (pat)

92.70
-0.20
(-0.22%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
92.90
92.90
93
92
21,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
27.7
16.8k
3.3 lần
37%
61%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0
2,295 tỷ
25 triệu
38,701
96.8 - 51.9
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
439 tỷ
693 tỷ
63.3%
61.2%
9 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
92.40 500 92.90 900
92.30 4,700 93.00 8,400
92.20 2,000 93.20 800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:19 92 0.90 2,500 2,500
09:27 93 1.90 200 2,700
09:35 92.90 1.80 400 3,100
09:40 92.90 1.80 100 3,200
09:50 92.90 1.80 400 3,600
09:53 92.90 1.80 100 3,700
10:10 92.90 1.80 300 4,000
10:16 92.80 1.70 1,000 5,000
10:18 92.80 1.70 100 5,100
10:27 92.70 1.60 100 5,200
10:38 92.30 1.20 400 5,600
10:43 92.30 1.20 300 5,900
10:55 92.30 1.20 600 6,500
10:56 92.30 1.20 500 7,000
10:58 92.30 1.20 100 7,100
10:59 92.60 1.50 1,000 8,100
11:10 92.60 1.50 100 8,200
11:15 92.90 1.80 1,000 9,200
11:16 92.90 1.80 200 9,400
11:17 93 1.90 5,000 14,400
11:27 92.90 1.80 100 14,500
13:10 92.50 1.40 200 14,700
13:17 92.70 1.60 100 14,800
13:24 92.80 1.70 200 15,000
13:31 92.80 1.70 200 15,200
13:34 92.80 1.70 600 15,800
13:38 92.50 1.40 600 16,400
13:41 92.60 1.50 100 16,500
13:44 92.60 1.50 400 16,900
13:50 92.60 1.50 100 17,000
13:52 92.60 1.50 400 17,400
13:55 92.30 1.20 2,400 19,800
14:10 92.30 1.20 200 20,000
14:22 92.60 1.50 1,100 21,100
14:25 92.70 1.60 100 21,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc