CTCP Xây dựng Số 9 (vc9)

5.80
0.10
(1.75%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
5.70
5.70
5.80
5.40
23,300
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
5.2
0.9k
6.1 lần
1%
17%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.5
61 tỷ
12 triệu
18,140
7.7 - 4.3
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
1,004 tỷ
62 tỷ
1,625.9%
5.8%
1 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Xây dựng
(Ngành nghề)
Hệ sinh thái DNP-Tasco
(Hệ sinh thái)
#Hệ sinh thái DNP-Tasco - ^DNP     (6 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HUT 19.50 (-0.40) 53.8%
DNP 22.20 (-0.20) 21.1%
SVC 28.60 (0.00) 16.2%
NVT 7.45 (-0.14) 5.4%
JVC 3.20 (0.01) 2.9%
VC9 5.80 (0.10) 0.5%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
5.50 700 5.80 3,900
5.40 1,000 5.90 5,100
5.30 5,200 6.00 3,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:53 5.70 0 2,600 2,600
10:10 5.70 0 7,400 10,000
10:12 5.40 -0.30 500 10,500
10:41 5.70 0 100 10,600
10:42 5.70 0 700 11,300
13:33 5.50 -0.20 5,700 17,000
14:23 5.50 -0.20 3,000 20,000
14:29 5.60 -0.10 2,000 22,000
14:45 5.80 0.10 1,300 23,300

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 792.06 (0.85) 0% 13.25 (0.01) 0%
2018 1,134.50 (1.38) 0% 13.10 (0.01) 0%
2019 1,024.56 (1.07) 0% 11.80 (0.00) 0%
2020 1,020.43 (0.75) 0% 12.02 (-0.02) -0%
2021 900 (0.21) 0% 1.50 (0.00) 0%
2022 688.83 (0.40) 0% 8.90 (0.00) 0%
2023 707.26 (0.02) 0% 1.90 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc