GIÁ CAO NHẤT/ GIÁ THẤP NHẤT (ĐỈNH/ĐÁY CỔ PHIẾU) - Từ ngày 08/09/2023


Tài chính khác 
Từ khóa:
Nhấn vào link Tổng % để sắp xếp CAO NHẤT/THẤP NHẤT.
STT Mã CK Giá bắt đầu
08/09/2023
Cao Nhất
(k)
Thấp Nhất
(k)
Giá Hiện Tại
(k)
Tổng %
(+/-)k
Tổng Khối Lượng Gía trị Nước ngoài
(Mua-Bán Tỉ VND)
Giá Sổ Sách
(k)
EPS
(k)
P/E
(lần)
1 TVC 6.7 6.7 6 6 -10.5%
-0.7
7,158,500 0 17.9 -2.3 0
2 IPA 20.3 21.4 15.5 16.2 -20.2%
-4.1
15,503,200 0 17.2 -1.1 0
3 OGC 8.0 8.2 6.0 6.1 -23.7%
-1.9
21,588,500 0.7 3.6 0.3 27.8

HNX
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |