DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 52w KL Niêm Yết Vốn Thị Trường (tỷ) NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
vgc
Tổng Công ty Viglacera - CTCP
54.50 -1.30 734,700 1,084,645 448,350,000 24,435 0%

Biểu đồ 52 tuần
2/
idc
Tổng Công ty IDICO – CTCP
62.50 -1.30 1,420,100 2,789,325 329,999,929 20,625 0%

Biểu đồ 52 tuần
3/
gex
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
23.70 0 35,934,600 18,764,447 851,495,793 20,180 0%

Biểu đồ 52 tuần
4/
vix
CTCP Chứng khoán VIX
18.20 -0.70 32,262,000 29,033,623 669,444,725 12,184 0%

Biểu đồ 52 tuần
5/
cav
CTCP Dây Cáp điện Việt Nam
72 0 20,000 6,620 86,400,000 6,221 0%

Biểu đồ 52 tuần
6/
vcw
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
31.70 -0.20 500 364 75,000,000 2,378 0%

Biểu đồ 52 tuần
7/
pxl
CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn
14.60 -0.10 261,900 372,619 82,722,212 1,208 0%

Biểu đồ 52 tuần
8/
mhc
CTCP MHC
8.94 -0.02 116,200 480,418 41,406,844 370 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc