DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 30d KL Niêm Yết Vốn Thị Trường NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
vgc
Tổng Công ty Viglacera - CTCP
50.60 0.20 201,100 829,223 448,350,000 22,596,840,684 4.69%

Biểu đồ 52 tuần
2/
gex
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
21.70 -0.40 7,524,000 5,064,524 851,495,793 21,287,394,825 12.02%

Biểu đồ 52 tuần
3/
idc
Tổng Công ty IDICO – CTCP
49.60 0.50 1,435,800 1,638,300 329,999,929 16,037,996,046 7.17%

Biểu đồ 52 tuần
4/
vix
CTCP Chứng khoán VIX
17.10 -0.65 16,639,400 2,141,137 582,139,189 11,700,997,921 0%

Biểu đồ 52 tuần
5/
cav
CTCP Dây Cáp điện Việt Nam
75.90 1.20 5,900 31,858 57,600,000 4,118,400,000 0.23%

Biểu đồ 52 tuần
6/
vcw
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
31.30 0 0 8,667 75,000,000 2,400,000,000 0%

Biểu đồ 52 tuần
7/
pxl
CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn
10.10 -0.20 116,000 369,925 82,722,212 918,216,585 0%

Biểu đồ 52 tuần
8/
mhc
CTCP MHC
10.10 -0.10 152,600 241,683 41,406,844 536,218,622 2.12%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |