CTCP Lưới thép Bình Tây (vdt)

20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
20
20
20
20
0
14.2k
1.0k
19.8 lần
1.4 lần
6% # 7%
1.0
39 tỷ
2 triệu
17
34.8 - 17.7
5 tỷ
28 tỷ
16.7%
85.72%
7 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
18.50 100 ATC 0
18.40 100 0.00 0
18.30 100 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Ngành Thép
(Nhóm họ)
#Ngành Thép - ^THEP     (4 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HPG 29.80 (0.30) 86.4%
HSG 24.65 (0.25) 7.6%
NKG 26.90 (0.30) 3.5%
TVN 7.50 (0.10) 2.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.10) 0% 4 (0.00) 0%
2018 0 (0.12) 0% 3.20 (0.00) 0%
2019 0 (0.12) 0% 3.20 (0.00) 0%
2020 100 (0.12) 0% 3.20 (0.00) 0%
2021 100 (0.10) 0% 0.01 (0.00) 22%
2022 110 (0.11) 0% 3.20 (0.00) 0%
2023 100 (0) 0% 3.20 (0) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2023
Qúy 4
2022
Qúy 4
2021
Qúy 4
2020
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV84,705108,74395,619115,532118,961
Tổng lợi nhuận trước thuế2,6092,3963,2444,9911,343
Lợi nhuận sau thuế 1,9801,8862,7704,315948
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ1,9801,8862,7704,315948
Tổng tài sản32,52130,59737,10337,45432,52130,59737,10337,45435,80838,05245,71639,11938,56742,540
Tổng nợ4,6454,5508,6788,1824,6454,5508,6788,1828,1827,07415,1089,0359,51910,085
Vốn chủ sở hữu27,87626,04728,42429,27227,87626,04728,42429,27227,62630,97730,60830,08429,04832,456


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc