CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (cav)

66.50
0.60
(0.91%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
65.90
66
66.50
66
1,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
29.2
7.5k
11 lần
10%
26%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.5
3,790 tỷ
58 triệu
31,364
72.3 - 37.6
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
2,470 tỷ
1,679 tỷ
147.1%
40.5%
88 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Thiết bị điện
(Ngành nghề)
Hệ sinh thái Gelex
(Hệ sinh thái)
#Hệ sinh thái Gelex - ^GELEX     (8 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGC 55.20 (0.70) 31.6%
GEX 21.80 (0.30) 24.9%
IDC 49.00 (0.00) 21.4%
VIX 16.70 (0.30) 12.8%
CAV 66.50 (0.60) 5.1%
VCW 28.20 (0.00) 2.8%
PXL 8.40 (0.00) 0.9%
MHC 9.15 (0.06) 0.5%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
66.30 900 66.50 300
66.10 2,200 66.80 100
66.00 600 66.90 600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
10:22 66 0.10 300 300
13:10 66.10 0.20 300 600
14:19 66.50 0.60 200 800
14:45 66.50 0.60 400 1,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 6,200 (6.93) 0% 410 (0.33) 0%
2018 8,209 (8.67) 0% 455 (0.42) 0%
2019 8,900 (9.15) 0% 0 (0.49) 0%
2020 10,392 (10.69) 0% 0 (0.39) 0%
2021 9,886 (10.60) 0% 0.05 (0.34) 672%
2023 12,079 (2.03) 0% 359 (0.07) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc