CTCP Xi măng VICEM Hải Vân (hvx)

2.81
-0.02
(-0.71%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
2.83
2.81
2.85
2.81
3,200
8.4k
0k
0 lần
0.3 lần
0% # 0%
1.4
118 tỷ
42 triệu
17,348
3.9 - 2.7
325 tỷ
349 tỷ
92.9%
51.84%
16 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
2.81 2,000 2.83 8,700
2.80 1,000 2.84 2,100
2.65 4,300 2.85 4,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
400 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vật liệu xây dựng
(Ngành nghề)
#Vật liệu xây dựng - ^VLXD     (5 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HPG 28.20 (-0.25) 82.3%
HSG 23.70 (-0.60) 6.8%
VCS 73.20 (-1.90) 5.4%
NKG 24.80 (-0.60) 3.0%
HT1 14.10 (-0.10) 2.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:23 2.81 -0.04 1,000 1,000
09:42 2.85 0 100 1,100
10:10 2.85 0 400 1,500
10:57 2.84 -0.01 200 1,700
13:12 2.84 -0.01 1,000 2,700
14:22 2.81 -0.04 500 3,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.85) 0% 20 (0.00) 0%
2018 982.40 (1.03) 0% 16.20 (0.01) 0%
2019 1,096.38 (0.88) 0% 20 (0.01) 0%
2020 837.55 (0.64) 0% 5.64 (0.00) 0%
2021 815.49 (0.68) 0% 4.92 (0.00) 0%
2022 835.88 (0.76) 0% 2.07 (0.00) 0%
2023 850.03 (0.30) 0% 2.11 (-0.02) -1%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV55,70190,367129,682172,889521,853756,313677,770639,874878,1021,025,100854,665959,494888,573985,487
Tổng lợi nhuận trước thuế-20,094-29,589-15,765-18,752-63,9782,6041,2075,2116,4039,4722,88320,3022,8807,023
Lợi nhuận sau thuế -20,111-29,595-15,902-18,717-64,1211,8528684,4575,0797,48716117,8332,8807,023
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-20,111-29,595-15,902-18,717-64,1211,8528684,4575,0797,48716117,8332,8807,023
Tổng tài sản674,138686,421713,580710,517686,002771,668765,739790,253862,485945,0241,029,3841,057,1321,068,0531,081,609
Tổng nợ324,674316,877314,441295,477316,427328,166334,005351,082426,771503,630583,018609,228645,677670,716
Vốn chủ sở hữu349,465369,544399,139415,041369,576443,502431,734439,170435,714441,394446,365447,904422,376410,893


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc