CTCP Đầu tư Thương mại SMC (smc)

14.60
-0.15
(-1.02%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14.75
14.50
14.60
14.50
4,400
13.3k
0k
0 lần
1.1 lần
0% # 0%
2.0
1,109 tỷ
74 triệu
624,785
15.1 - 9.1
4,492 tỷ
977 tỷ
459.7%
17.87%
277 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
14.60 20,400 14.80 2,000
14.50 19,700 14.85 500
14.45 10,300 15.00 66,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bán buôn
(Ngành nghề)
Ngành Thép
(Nhóm họ)
#Ngành Thép - ^THEP     (4 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HPG 29.55 (0.05) 86.4%
HSG 24.45 (0.05) 7.6%
NKG 26.65 (0.05) 3.5%
TVN 7.30 (-0.10) 2.5%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 14.60 -0.40 4,400 4,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 10,550 (12.66) 0% 150 (0.28) 0%
2018 12,000 (16.47) 0% 250 (0.17) 0%
2019 15,000 (16.84) 0% 160 (0.10) 0%
2020 15,200 (15.74) 0% 120 (0.32) 0%
2021 18,000 (21.32) 0% 300 (0.90) 0%
2022 20,000 (23.16) 0% 300 (-0.59) -0%
2023 20,350 (3.89) 0% 150 (0.02) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV2,230,1773,212,4423,142,2373,546,15113,703,62123,187,51521,318,53615,743,51816,844,45416,472,99512,664,8439,446,84110,050,48110,913,952
Tổng lợi nhuận trước thuế179,502-329,433-178,186-429,130-912,801-590,9301,099,789366,944146,117231,115334,007401,835-187,52624,880
Lợi nhuận sau thuế 179,406-333,349-178,145-428,688-925,299-651,831901,051316,10199,813168,090276,365368,473-195,83620,464
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ183,300-329,873-163,955-406,258-885,289-578,988874,000306,07491,824171,675270,153362,307-196,05419,899
Tổng tài sản5,469,6046,092,4826,764,8507,618,9786,178,6918,329,0949,005,7796,721,2475,076,3095,083,1875,054,7174,650,7203,026,9704,103,097
Tổng nợ4,492,4285,288,7155,627,7346,303,7165,380,9216,606,0256,586,9025,136,9563,743,4023,788,5943,844,8483,899,7632,635,7523,536,165
Vốn chủ sở hữu977,176803,7681,137,1171,315,262797,7701,723,0692,418,8771,584,2911,332,9071,294,5931,209,870750,957391,218566,932


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc