CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (vca)

9.60
0.11
(1.16%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
9.49
9.60
9.60
9.60
100
12.7k
0.2k
49.6 lần
0.7 lần
1% # 2%
0.8
143 tỷ
15 triệu
9,762
11.3 - 8.5
200 tỷ
193 tỷ
103.5%
49.13%
3 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
9.01 100 9.58 1,000
9.00 2,000 9.59 1,200
8.90 1,000 9.60 400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vật liệu xây dựng
(Ngành nghề)
Ngành Thép
(Nhóm họ)
#Ngành Thép - ^THEP     (4 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HPG 27.80 (-0.25) 87.1%
HSG 22.60 (-0.25) 6.8%
TVN 8.50 (-1.10) 3.1%
NKG 23.00 (-0.55) 3.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 9.60 0.11 100 100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 1,252.20 (1.41) 0% 20 (0.03) 0%
2017 1,420.30 (1.91) 0% 26.40 (0.06) 0%
2018 0 (2.52) 0% 40 (0.03) 0%
2019 2,979 (2.23) 0% 24.13 (0.03) 0%
2020 0 (2.17) 0% 16.02 (0.02) 0%
2021 0 (2.62) 0% 0.01 (0.04) 520%
2022 2,774 (2.34) 0% 0 (-0.01) 0%
2023 1,783 (0.87) 0% 0 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV283,507471,303390,126358,6371,726,9552,337,9782,623,0962,172,5472,231,3562,522,8211,907,9021,412,7491,404,0481,633,389
Tổng lợi nhuận trước thuế1,4414,552-3,3741,1008,942-4,97745,51026,24731,75940,14281,03938,13149,2126,872
Lợi nhuận sau thuế 1,1523,607-2,6998807,291-5,90036,38421,06625,29432,09764,56930,46538,3294,506
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ1,1523,607-2,6998807,291-5,90036,38421,06625,29432,09764,56930,46538,3294,506
Tổng tài sản393,547282,650386,193443,880282,650371,443578,976312,982507,438611,006422,275322,276347,107494,132
Tổng nợ200,20090,627197,778252,76590,456186,540338,49691,476281,316361,183154,70593,447122,395302,763
Vốn chủ sở hữu193,347192,023188,416191,115192,194184,903240,481221,506226,121249,823267,570228,829224,712191,370


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc