CTCP Phân bón Bình Điền (bfc)

37
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
37
37
37
37
0
23.7k
4.1k
9.5 lần
1.6 lần
6% # 17%
1.7
2,230 tỷ
57 triệu
411,550
39.4 - 15.7
2,278 tỷ
1,352 tỷ
168.6%
37.24%
153 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
Phân bón
(Nhóm họ)
#Phân bón - ^PHANBON     (6 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
DGC 123.30 (0.00) 52.1%
DCM 39.00 (0.00) 23.0%
DPM 38.80 (0.00) 16.8%
DHB 9.80 (0.00) 3.0%
LAS 23.10 (0.00) 2.9%
BFC 37.00 (0.00) 2.4%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 6,850 (6.43) 0% 420 (0.35) 0%
2018 6,345 (6.50) 0% 425 (0.25) 0%
2019 6,280 (6.23) 0% 290 (0.10) 0%
2020 6,022.52 (5.52) 0% 0 (0.17) 0%
2021 5,690 (7.88) 0% 0.01 (0.30) 2,473%
2022 6,427.62 (8.70) 0% 0 (0.19) 0%
2023 7,476.50 (1.36) 0% 0 (-0.04) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV1,968,9632,229,1922,748,0602,365,6748,706,3468,706,6827,882,0055,521,8256,228,4906,500,4506,427,8426,061,5436,100,1806,426,257
Tổng lợi nhuận trước thuế91,09367,44287,00881,043196,239234,453371,231200,178136,679312,412427,564420,549351,026366,572
Lợi nhuận sau thuế 73,52550,75058,68865,182134,818184,772296,757165,94099,254253,300349,057350,100280,234288,549
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ64,81636,40480,77652,706148,242141,094219,559133,17774,003193,314276,974277,123228,965229,228
Tổng tài sản3,630,1813,453,8793,747,5533,801,8403,454,6484,288,5773,854,0803,056,6953,337,5283,717,5023,840,8513,425,6423,569,5422,985,915
Tổng nợ2,278,4052,167,9242,484,2902,582,3522,168,8902,937,0782,492,1091,849,4452,184,0892,528,6632,619,9992,297,9892,462,1381,980,273
Vốn chủ sở hữu1,351,7761,285,9551,263,2631,219,4881,285,7581,351,4991,361,9711,207,2501,153,4391,188,8381,220,8531,127,6531,107,4041,005,642


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc