CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (hcc)

10.20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
10.20
10.20
10.60
10.20
9,600
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
13.4
1.9k
6.9 lần
8%
14%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.6
84 tỷ
7 triệu
7,261
12.9 - 8.5
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
60 tỷ
87 tỷ
68.6%
59.3%
9 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Vật liệu xây dựng
(Ngành nghề)
#Vật liệu xây dựng - ^VLXD     (40 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
HPG 27.25 (-0.05) 74.8%
HSG 21.40 (-0.15) 6.3%
VCS 64.50 (0.30) 4.8%
NKG 20.80 (-0.05) 2.7%
HT1 14.35 (0.05) 2.6%
GAB 196.40 (0.00) 1.3%
POM 6.49 (0.05) 0.9%
BCC 12.10 (-0.10) 0.7%
DTL 22.80 (-0.20) 0.6%
ACC 12.80 (0.00) 0.6%
CVT 36.00 (0.00) 0.6%
VGS 22.40 (-0.80) 0.5%
LBM 49.00 (-1.70) 0.5%
GKM 35.00 (-0.20) 0.4%
THG 43.30 (-0.10) 0.4%
VIT 16.20 (0.00) 0.4%
BTS 5.80 (0.00) 0.3%
TEG 10.05 (-0.05) 0.3%
HOM 5.60 (-0.10) 0.2%
VHL 15.80 (1.00) 0.2%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
10.10 2,300 10.40 600
10.00 5,400 10.50 1,200
9.90 1,300 10.60 2,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:11 10.20 -0.20 1,100 1,100
09:17 10.20 -0.20 300 1,400
09:18 10.60 0.20 100 1,500
09:35 10.30 -0.10 100 1,600
09:40 10.20 -0.20 300 1,900
09:54 10.20 -0.20 100 2,000
10:10 10.20 -0.20 1,700 3,700
10:12 10.20 -0.20 200 3,900
10:25 10.20 -0.20 1,900 5,800
10:30 10.40 0 100 5,900
10:41 10.20 -0.20 2,500 8,400
10:47 10.20 -0.20 100 8,500
10:57 10.20 -0.20 100 8,600
11:12 10.20 -0.20 1,000 9,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 330 (0.34) 0% 23 (0.02) 0%
2018 385 (0.34) 0% 30 (0.02) 0%
2019 370 (0.34) 0% 27 (0.01) 0%
2020 330 (0.19) 0% 0 (0.00) 0%
2021 290 (0.21) 0% 0.02 (0.00) 15%
2022 290 (0.28) 0% 0 (0.01) 0%
2023 320 (0.05) 0% 0 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |