CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (tv3)

11.50
0.30
(2.68%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
11.20
11.20
11.50
11.20
4,500
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
14.7
1.1k
11.2 lần
4%
8%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.8
106 tỷ
10 triệu
4,660
21.7 - 11.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
108 tỷ
139 tỷ
77.2%
56.4%
17 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ
(Ngành nghề)
#Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ - ^DVTVHT     (12 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
TV2 40.10 (0.60) 61.8%
VNC 50.00 (0.00) 12.1%
KPF 5.05 (-0.04) 7.3%
TV4 13.50 (0.10) 6.0%
IBC 1.77 (0.00) 3.4%
SDA 5.60 (0.00) 3.3%
TV3 11.50 (0.30) 2.4%
VCM 16.60 (1.10) 1.0%
VLA 18.10 (0.00) 0.8%
INC 19.00 (0.00) 0.8%
PPE 11.50 (-1.00) 0.6%
SDC 9.30 (0.00) 0.6%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
11.20 2,500 11.50 2,500
11.10 500 11.60 2,200
11.00 1,000 11.70 2,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
10:15 11.20 0 500 500
13:58 11.40 0.20 100 600
14:11 11.50 0.30 3,900 4,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 345 (0.40) 0% 13.20 (0.01) 0%
2018 356 (0.38) 0% 14.40 (0.01) 0%
2019 390 (0.39) 0% 16 (0.02) 0%
2020 430 (0.41) 0% 19.20 (0.02) 0%
2021 430 (0.31) 0% 20 (0.02) 0%
2022 350 (0.25) 0% 20.80 (0.02) 0%
2023 285 (0.02) 0% 0 (0.00) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc