CTCP Gia Lai CTC (ctc)

1.30
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
1.30
1.30
1.30
1.30
0
6.8k
0k
0 lần
0.2 lần
0% # 0%
4.7
21 tỷ
16 triệu
63,460
10 - 1.3
116 tỷ
108 tỷ
107.8%
48.12%
0 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATO 0 ATO 0
0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bán lẻ
(Ngành nghề)
#Bán lẻ - ^BL     (7 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
MWG 62.50 (-2.80) 63.3%
FRT 174.10 (-1.80) 15.9%
VGC 48.80 (-0.80) 14.7%
CTF 31.60 (-0.15) 1.9%
AST 60.20 (0.20) 1.8%
SVC 29.70 (0.00) 1.3%
HAX 15.05 (-0.50) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 148.70 (0.13) 0% 3.90 (0.00) 0%
2018 156.50 (0.09) 0% 3.70 (0.00) 0%
2019 93.20 (0.08) 0% 0.35 (0.00) 0%
2020 124 (0.13) 0% 0 (0.00) 0%
2021 450 (0.15) 0% 5.20 (0.01) 0%
2022 200 (0.04) 0% 4 (-0.02) -1%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV3571,2023,9699,58839,310154,082133,29782,77485,696130,039132,056147,880198,871
Tổng lợi nhuận trước thuế191-375-3,803-7,555-14,802-9,13813,8341,20910861426-9,3356,4046,117
Lợi nhuận sau thuế 191-375-3,803-9,056-16,303-9,13813,8341,20910861426-9,3354,8395,081
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ191-375-3,803-9,056-16,303-9,13813,8341,20910861426-9,3354,7344,325
Tổng tài sản224,475224,540305,736304,595224,307307,803313,375300,338210,345245,277240,662268,672282,533340,608
Tổng nợ116,463116,407185,937192,284116,485183,678180,112180,908150,610152,965148,411181,247182,648236,179
Vốn chủ sở hữu108,013108,133119,799112,311107,821124,125133,263119,43059,73492,31292,25187,42599,885104,429


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc