Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (pvt)

29.05
0.75
(2.65%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
28.30
28.45
29.50
28.25
739,500
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
25.7
3.0k
8 lần
6%
11%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.3
7,687 tỷ
324 triệu
1,344,319
24.4 - 14.5
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
6,817 tỷ
8,325 tỷ
81.9%
55.0%
1,212 tỷ

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Vận tải - kho bãi
(Ngành nghề)
Nhóm Dầu Khí
(Nhóm họ)
#Nhóm Dầu Khí - ^DAUKHI     (32 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GAS 89.80 (-0.90) 48.7%
BSR 21.70 (-0.10) 19.3%
PLX 37.35 (-0.15) 13.6%
PVS 38.60 (0.00) 5.3%
PVD 25.70 (-0.10) 4.0%
PVI 46.50 (-0.30) 3.0%
PVT 29.05 (0.75) 2.5%
PET 27.80 (0.10) 0.8%
PLC 33.50 (-0.30) 0.8%
PGS 24.00 (0.00) 0.3%
PVX 2.50 (0.00) 0.3%
PVC 17.60 (0.00) 0.3%
PXL 9.30 (0.00) 0.2%
POS 12.90 (0.00) 0.2%
PTL 5.62 (0.00) 0.2%
PVB 20.80 (0.10) 0.1%
PXS 5.50 (0.00) 0.1%
ASP 5.98 (0.00) 0.1%
PCT 7.80 (-0.10) 0.1%
PPS 13.00 (1.00) 0.1%

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
29.05 1,100 29.15 20,100
29.00 38,100 29.20 22,900
28.95 400 29.25 5,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 18,306

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 28.45 0.25 18,500 18,500
09:16 28.40 0.20 4,000 22,500
09:17 28.40 0.20 4,200 26,700
09:18 28.40 0.20 9,100 35,800
09:19 28.30 0.10 40,300 76,100
09:20 28.30 0.10 5,500 81,600
09:21 28.25 0.05 3,900 85,500
09:22 28.25 0.05 1,100 86,600
09:23 28.25 0.05 5,600 92,200
09:24 28.30 0.10 21,000 113,200
09:25 28.35 0.15 9,100 122,300
09:26 28.40 0.20 9,700 132,000
09:27 28.65 0.45 165,400 297,400
09:28 29 0.80 314,200 611,600
09:29 29.20 1 32,300 643,900
09:30 29.25 1.05 56,400 700,300
09:31 29.05 0.85 39,200 739,500

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 5,013 (6.15) 0% 328 (0.53) 0%
2018 5,250 (7.52) 0% 357 (0.78) 0%
2019 5,500 (7.76) 0% 400 (0.82) 0%
2020 6,200 (7.38) 0% 433 (0.83) 0%
2021 6,000 (7.46) 0% 404 (0.83) 0%
2022 6,500 (9.05) 0% 480 (1.11) 0%
2023 6,800 (2.04) 0% 538 (0.24) 0%


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |